Gigantyczna redukcja dwutlenku siarki

4 lipca br. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod zakład należący do elektrowni Turów. Rozpoczęto tam prace przy budowie nowych instalacji odsiarczania spalin. Inwestycje warte ponad 0,5 mld zł mają przybliżyć Polskę do wypełnienia unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wsparł to zadanie kwotą ponad 100 mln zł.
 
turow
 
Aktualnie w kominie elektrowni Turów instalowane są kanały spalin, wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Zastąpią one dotychczas użytkowane przewody ceramiczne, które nie są przystosowane do odprowadzania spalin zgodnie z nową technologią. Każdy montowany przewód ma długość 150 m. Głównym elementem budowanej instalacji są absorbery. Przez te urządzenia będzie przepływało ponad 1 mln m3spalin na godzinę. Stężenie SO2 na wylocie do absorbera to 2 tys. ton/m3. Po przejściu przez instalację stężenie tego gazu spadnie do poziomu ok. 70 ton/m3.
 
Owocem tego projektu ma być ograniczenie emisji SO2 o 3,3 tys. ton na rok oraz pyłu o 256 ton na rok. Jednym z produktów procesu odsiarczania będzie gips, który można ponownie wykorzystywać m.in. w budownictwie.
 
Nowe instalacje powstają w trzech blokach elektrowni, w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloków 4-6 w Elektrowni Turów”. Oprócz środków WFOŚiGW zadanie otrzymało także wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (100 mln zł) i z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (40 mln zł).
 
Inwestycja ma być gotowa do końca 2015 r. Zgodnie z unijną dyrektywą, Polska ma czas na zredukowanie ilości dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu do 1 stycznia 2016 r.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny