ekoinwestycje z dofinansowaniem

Ekoinwestycje z dofinansowaniem

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach, a także wymiana nieekologicznych kotłów to prośrodowiskowe działania, które uda się zrealizować na terenie powiatu proszowickiego dzięki wsparciu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), umowy na dofinansowanie projektów beneficjentom przekazał, 6 listopada, wicemarszałek województwa Wojciech Kozak.

Małopolskie ekoinwestycje z dofinansowaniem unijnym

Przekazywane dzisiaj umowy to świetny dowód na to, że środki unijne w ramach regionalnego programu operacyjnego są wykorzystywane przede wszystkim dla dobra mieszkańców. Dzięki dotacji w wysokości 5 mln zł uda się tu ułatwić życie setkom osób. Lepiej funkcjonująca oczyszczalnia ścieków, zlikwidowanie ponad 160 przestarzałych kotłów czy zwiększenie miejsc w przedszkolach – to wszystko w bezpośredni sposób przekłada się na zadowolenie mieszkańców – podkreślił wicemarszałek Kozak, który w zarządzie województwa jest odpowiedzialny m.in. za sprawy ochrony środowiska.

Podpisane umowy w głównej mierze dotyczą ochrony środowiska, a w szczególności walki ze smogiem – podkreśla urząd marszałkowski, choć warto dodać, że część z umów dotyczyła także wsparcia inwestycji w przedszkola.

Dzięki dotacji w wysokości 1,28 mln zł w gminie Koniusza uda się wymienić aż 160 przestarzałych pieców na proekologiczne kotły gazowe. Z kolei wsparcie w wysokości prawie 117 tys. zł pozwoli gminie Radziemice na wymianę 12 kopciuchów, które zostaną zastąpione nowoczesnymi i automatycznie zasilanymi piecami. Co więcej, akcji wymiany pieców towarzyszyć będzie specjalna kampania informacyjna dla mieszkańców – podkreśla UMWM.

Z kolei w Proszowicach, dzięki środkom unijnym, rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Wśród planowanych prac jest uruchomienie drugiej „nitki” oczyszczania ścieków, co ma zapewnić wydajniejszą pracę systemu oczyszczania ścieków. Wartość całej inwestycji określono na ponad 2 mln zł, z czego prawie 1,4 mln zł pochodzić będzie z RPO WM. Zakończenie rozbudowy planowane jest na koniec września 2019 r.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

 

reklama

reklama

reklama