Ekodotacje w Rybniku

Ekodotacje w Rybniku

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że 2 stycznia br. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dotacje na inwestycje służące ochronie powietrza oraz ochronie wód i powierzchni ziemi, które realizowane będą w tym roku.

Do minionego piątku (5 stycznia br.) do kancelarii urzędu miasta wpłynęło przeszło 630 wniosków, z czego ponad 500 zostało złożonych już w pierwszym dniu ich przyjmowania – podkreśla rybnicki magistrat.

Ekodotacje w Rybniku – cieszy zainteresowanie

Bardzo dziękuję za tak duże zainteresowanie oferowanymi przez miasto dotacjami. Skala zaplanowanych przez mieszkańców ekoinwestycji, którą widać po ilości złożonych wniosków, jest niezwykle budująca. Świadczy to niezbicie o trosce rybniczan o swoje najbliższe środowisko, a także o rosnącej świadomości udziału każdego z nas w poprawie jakości powietrza, którym oddychamy. To cieszy! – powiedział Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Wysokość możliwej do uzyskania dotacji to 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Regulamin wskazuje jednak maksymalne kwoty – ich wysokość uzależniona jest od rodzaju inwestycji.

Jednocześnie UM zaznacza, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Pracownicy Wydziału Ekologii UM sprawdzają złożone przez mieszkańców dokumenty, pod kątem ich kompletności oraz zgodności z regulaminem dotacji. Zapisy znowelizowanego regulaminu nie pozwalają na uzupełnianie złożonych wniosków – niekompletność dokumentów skutkuje odrzuceniem całości podania.

Ze wstępnych szacunków, na podstawie ilości złożonych wniosków wynika, że zaplanowana na ten rok kwota 5 mln zł na ekodotacje została już wyczerpana. Przyjmowane aktualnie wnioski będą wpisywane na listę rezerwową – zaznaczają urzędnicy.

O rozpatrzeniu wniosków z listy rezerwowej decydować będzie ewentualne zwiększenie w budżecie miasta środków finansowych na ten cel lub niewykorzystanie pełnej kwoty 5 mln zł przez wnioskodawców, z którymi w tym roku zawarte zostaną umowy dotacji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. pixabay.com

 

 

 

 

reklama