Edukujesz? Złóż wniosek!

Do 6 listopada br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu czeka na wnioski podmiotów ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej.
 
edukacja ekologiczna
 
Nabór jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną, realizujących przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną na terenie woj. wielkopolskiego.
 
Wsparcie przewidziano dla projektów nakierowanych m.in. na rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej (z wyłączeniem budowy i modernizacji budynków), programy aktywnej edukacji ekologicznej, kampanie informacyjno-edukacyjne, wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz na działalność wydawniczą. Na dofinansowanie mogą również liczyć projekty szkoleniowe dla wybranych grup społecznych i zawodowych, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju, konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, organizacja konferencji i seminariów, promocja zagadnień w obszarze ochrony środowiska czy edukacja prowadzona na łamach prasy.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu