Ponad 1 mln zł na przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjne i informacyjne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 30 października podpisał umowę z Caritas Polska. Na przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjne i informacyjne Fundusz przekaże ponad 1 mln zł – poinformował NFOŚiGW.

Program „Edukacja ekologiczna” wesprze przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjne.

W ramach programu priorytetowego 7.2 „Edukacja ekologiczna” zostanie zrealizowane przedsięwzięcie edukacyjno-promocyjne Caritas Polska. To projekt „Caritas Laudato si’: aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym”. Finał projektu przewidziano na koniec 2024 r. – poinformował Fundusz.

 Ilość produkowanych przez nas odpadów jest bardzo duża. Ma to ogromny wpływ na nasze środowisko, a w efekcie na nas samych. Działania edukacyjne, informacyjne są niezbędne, aby społeczeństwo było bardziej świadome. Dzięki dzisiejszej umowie Caritas Polska na działania w „Caritas Laudato Si’: aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” otrzyma ponad milion złotych. To przyczyni się do większej świadomości społeczeństwa – powiedział Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW.

Przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjne przeciwko nadkonsumpcji

Jak zaznaczył Fundusz, głównym celem realizowanego programu aktywnej edukacji jest przeciwdziałanie nadkonsumpcji. Jest ona źródłem kryzysów przyrodniczego i społecznego, pogłębiających wykluczenie społeczne poszczególnych grup i jednostek. Działania zostaną skoncentrowane również na nadmiernej ilości produkowanych odpadów. Sposobem osiągnięcia celu będzie wskazanie praktycznych rozwiązań i alternatyw oraz upowszechnianie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania nadkonsumpcji. Chodzi o sposoby przeciwdziałania nadkonsumpcji, zmierzające w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Działania projektowe będą skierowane głównie do osób defaworyzowanych i wykluczonych społecznie. Będą one również adresowane do osób pracujących z taki ludźmi w ramach Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych (parafialnych).

Dofinansowane przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjne i informacyjne przewidują dotarcie do ponad 1,2 mln osób.

Co obejmuje akcja ukierunkowana na przeciwdziałanie nadkonsumpcji?

Jak poinformował NFOŚiGW, w ramach projektu przewidziano działania bezpośrednio angażujące odbiorców – festyny edukacyjne. Odbędą się także warsztaty „Zielonej Ambasady Caritas Laudato Si’”. Działania te będą prowadzone wyjazdowo w całej Polsce oraz w dwóch utworzonych wspólnotach działania. W Olsztynie – w Parafii Chrystusa Króla oraz w Żukowicach k. Głogowa, w Ośrodku Aktywizującym dla Bezdomnych Mężczyzn. We wspólnotach zostaną zaadaptowane i doposażone pomieszczenia w celu realizacji warsztatów edukacyjnych oraz prowadzenia stałej działalności propagującej ideę GOZ. W Olsztynie powstanie kawiarenka naprawcza, natomiast w Żukowicach pracownia upcyclingu i decoupage.

W ramach projektu przewidziano wydanie encykliki Laudato Si’ w formie drukowanej oraz szereg działań edukacyjnych i promocyjnych w Internecie. Uwzględniono także filmy edukacyjno-promocyjne, instruktażowe, promocja w mediach społecznościowych, vlogi z influencerami. Powstaną również gra edukacyjna, sześć opisów dobrych praktyk, dwa poradniki problemowe oraz dziewięć zestawów materiałów metodycznych.

Umowa została podpisana 30 października 2023 r. w siedzibie NFOŚiGW przez Sławomira Mazurka, wiceprezesa NFOŚiGW, i ks. Marcina Iżyckiego, dyrektora Caritas Polska.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu