Działania w zakresie powstrzymania i adaptacji do zmian klimatu

Działania w zakresie powstrzymania i adaptacji do zmian klimatu z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Ponad 24 mln zł na działania w zakresie powstrzymania i adaptacji do zmian klimatu – uzyskanie takiej kwoty, to efekt podpisanej 20 listopada br. umowy na współfinansowanie Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) i dodał, że w imieniu Małopolski dokument sygnowali Witold Kozłowski, marszałek oraz Tomasz Urynowicz, wicemarszałek, natomiast ze strony Funduszu – Artur Lorkowski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW. Umowę podpisano w obecności Michała Kurtyki, ministra klimatu i środowiska.

Projekt LIFE, czyli działania w zakresie powstrzymania i adaptacji do zmian klimatu

Jak zaznacza UMWM, realizacja projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” rozpocznie się w styczniu 2021 r. – Warto podkreślić, że jesteśmy jedynym regionem Unii Europejskiej, który otrzymał do realizacji drugi projekt zintegrowany LIFE. Cieszymy się, że NFOŚiGW wesprze tak istotne działania. Jestem przekonany, że przełożą się one na realne efekty w Małopolsce – powiedział marszałek Kozłowski.

Dofinansowany projekt będzie realizowany we współpracy z 26 partnerami, w tym Ministerstwem Rozwoju, Województwem Śląskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz z 18 małopolskimi powiatami. Realizację projektu wesprze również dwóch partnerów z Niemiec, a są to: Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu i Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus. Zadania projektu to m.in. promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej i szeroko zakrojone działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu – wylicza UMWM.

Co obejmą małopolskie działania w zakresie powstrzymania i adaptacji do zmian klimatu?

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Małopolską, jest taka transformacja sektora produkcji energii oraz rynku urządzeń grzewczych, która zapobiegnie degradacji środowiska i zmianom klimatycznym, nie pogarszając przy tym sytuacji i warunków przedsiębiorców i mieszkańców naszego regionu. Dlatego wśród zadań LIFE EKOMAŁOPOLSKA znajdą się m.in. przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy czy pilotaże w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych. Ciekawym i bardzo potrzebnym zadaniem będzie opracowanie mapy potencjału odnawialnych źródeł energii dla Małopolski i Śląska – tłumaczy wicemarszałek Urynowicz.

Całkowita wartość projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA pt. „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” to ponad 70 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 24,6 mln zł. Środków NFOŚiGW pozwolą na dofinansowanie takich działań, jak:

  • Przygotowanie scenariuszy działań klimatycznych dla Małopolski w perspektywie do 2030 i 2050;
  • Przygotowanie map potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Małopolski i Śląska;
  • Przygotowanie projektów inwestycyjnych do wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji;
  • Szkolenia dla instalatorów odnawialnych źródeł energii, projektantów, nadzoru budowlanego i uczniów szkół technicznych;
  • Realizacja kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, ochrony powietrza i zapobiegania powstawaniu odpadów.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

 

reklama