Wolińskim Parku Narodowym

Dofinansowane działania w Wolińskim Parku Narodowym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że w Wolińskim Parku Narodowym (WPN) przywrócone zostanie występowanie popielicy szarej. Jest to gryzoń zagrożony w Polsce wyginięciem. Zaś przebywające w tamtejszej zagrodzie pokazowej żubry, bieliki i wilki mają zyskać lepsze warunki bytowania. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu w kwocie prawie 1,5 mln zł, które WPN otrzyma z NFOŚiGW. Umowy podpisano 19 kwietnia br., w ramach realizacji programu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

Działania mające na celu zasiedlenie popielicy szarej w Wolińskim Parku Narodowym

Jednym z wymienionych przez NFOŚiGW walorów Wolińskiego Parku Narodowego, jest występowanie w nim licznych zwierząt chronionych i rzadkich. W tej grupie znajdzie się teraz także popielica szara. Na projekt przewidujący odnowienie populacji tego gryzonia, WPN otrzyma z NFOŚiGW prawie 595 tys. zł dotacji. Pokryje to do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Warto dodać, że gatunek ten podlega w Polsce od 2011 r. ochronie gatunkowej, figuruje w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” i objęty jest konwencją berneńską w sprawie ratowania gatunków zagrożonych i ginących. Z przekazanej przez NFOŚiGW informacji wynika, że przedsięwzięcie zakłada zasiedlenie 50 osobników popielicy szarej (duży gryzoń o długości do 18 cm, popielatym futerku, puszystym ogonie i dużych, czarnych oczach). Jednocześnie powstanie 160 obiektów służących popielicom jako miejsca adaptacji, schronienia i rozmnażania, w tym 150 budek lęgowych i 10 wolier rozmnożeniowych. W dodatku posadzone zostanie 1000 odpowiednich drzew i krzewów. Celem projektu jest przywrócenie gatunku, który niegdyś naturalnie występował na terenie WNP i zwiększenie areału zajmowanego przez te rzadkie zwierzęta.

Wsparcie otrzyma także Zagroda Pokazowa Żubrów

Drugie dofinansowane otrzyma Zagroda Pokazowa Żubrów na terenie WPN-u. Jest ona zlokalizowana nieco ponad 1 km od Międzyzdrojów i zajmuje powierzchnię 28 ha. Od 1976 r. jest jedną z głównych atrakcji WPN-u. Jak dowiadujemy się od NFOŚiGW, zagroda będzie poddana modernizacji, rozbudowie i adaptacji na potrzeby bytujących tam zwierząt podlegających ochronie: żubrów, wilków oraz bielików..

Na realizację projektu NFOŚiGW przekaże WPN-owi 890 tys. zł dotacji. Stanowi ona do 90% kosztów kwalifikowanych zaplanowanych działań, obejmujących trzy główne zadania. Są to modernizacja woliery rozlotowej dla bielików, w taki sposób, aby umożliwiała ona prawidłowy przebieg procesu rehabilitacji ptaków. Kolejnym zadaniem jest budowa nowego ujęcia wody dla zwierzą wraz z pompą i hydroforem. Ma to zastąpić obecne miejsce poboru wody, zamulone i niedrożne. Ostatnim ze wspomnianych zadań jest stworzenie wybiegu dla wilka, który był ofiarą kolizji drogowej. W rezultacie zwierzę musiało mieć amputowaną jedną z przednich kończyn.

Do kiedy potrwają prace w Wolińskim Parku Narodowym?

Przedsięwzięcia przeprowadzone w Zagrodzie Pokazowej Żubrów mają przyczynić się do znacznej poprawy warunków bytowych zwierząt cennych gatunków. W dodatku, umożliwią szybszy i bardziej skuteczny powrót do zdrowia osobników poddawanych rehabilitacji. W przypadku wilka chodzi także o jego przetrzymywanie w siedlisku najbardziej zbliżonym do naturalnego, z jednoczesnym zachowaniem funkcji edukacyjnych dla społeczeństwa.

Działania dotyczące restytucji popielicy szarej zakończą się w grudniu 2027 r. Zaś prace związane z modernizacją i rozbudową Zagrody Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym mają dobiec końca w październiku 2025 r. Umowy dofinansowania zostały podpisane 19 kwietnia br. na terenie WPN-u przez Mariusza Adamskiego, dyrektora Biura NFOŚiGW oraz Wiolettę Nawrocką, dyrektor WPN-u.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu