z zakresu efektywności energetycznej

Działania świętokrzyskich gmin z zakresu efektywności energetycznej ze wsparciem

Kompleksowa termomodernizacja, instalacje fotowoltaiczne, ochrona środowiska – siedem kolejnych, świętokrzyskich gmin otrzymało unijne dofinansowanie na projekty z zakresu efektywności energetycznej. Taką decyzję podjął obradujący w środę, 16 lutego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Projekty z zakresu efektywności energetycznej z unijnym dofinansowaniem

Dofinansowanie projektów możliwe było dzięki oszczędnościom oraz przesunięciom unijnych funduszy w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia na jedno Działanie 3.3 – Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym – tłumaczy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Ze wsparcia unijnego w łącznej wysokości prawie 20 mln zł skorzysta siedem świętokrzyskich gmin: Secemin, Bodzechów, Waśniów, Sobków, Sędziszów, Lipnik oraz Kielce. Do tej pory projekty tych gmin znajdowały się na liście rezerwowej, teraz dzięki decyzji Zarządu Województwa, samorządy będą mogły zrealizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej wraz z elementami odnawialnych źródeł energii (OZE).

Takie działania cieszą się ogromnym zainteresowaniem gmin, o czym świadczy lista rezerwowa, która powstała po rozstrzygnięciu konkursu w czerwcu 2021 r. Przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną są szczególnie korzystne ze względów ekologicznych, pozwalają bowiem na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery – mówi Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. I dodaje: – Dzięki unijnemu dofinansowaniu budynki przechodzą kompleksową termomodernizację, montowane są instalacje fotowoltaiczne, wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa, modernizowane jest oświetlenie na energooszczędne oraz systemy ciepłownicze c.o. i c.w.u.

Inwestycje z zakresu efektywności energetycznej dają korzyści finansowe

Oprócz niewątpliwych korzyści środowiskowych, realizacja projektów z zakresu efektywności energetycznej daje duże korzyści finansowe, wynikające z redukcji kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, ciepłą wodę użytkową oraz opłat za energię elektryczną – przekonuje UMWŚ.

Urząd marszałkowski podkreśla, że kolejne projekty, które nadal znajdują się na liście rezerwowej konkursu z Działania 3.3 mogą liczyć na wsparcie unijne, choć tym razem w ramach instrumentu REACT-EU.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu