edukacji klimatycznej

Projekty dotyczące edukacji klimatycznej w Województwie Zachodniopomorskim

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) poinformował, że prawie 4 mln zł pochodzące z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, zostaną przeznaczone na projekty dotyczące edukacji klimatycznej.

Klimatyczni Strażnicy” – kilka słów o jednym z projektów edukacji klimatycznej

Jeden z dofinansowanych projektów to „Klimatyczni Strażnicy”. Jego celem ma być budowanie świadomości i odpowiedzialności względem zmian klimatycznych – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Działania będą realizowane w 35 placówkach edukacyjnych. W ramach działań zaplanowano realizację interaktywnej wystawy, grę klimatyczną oraz warsztaty tematyczne. Dotacja pozwoli także na zakup narzędzi edukacyjnych dla 35 placówek. Będą to nowoczesne narzędzia IT i kompleksowe pakiety edukacyjne, angażujące uczestników w działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

Budowanie postaw proekologicznych przynosi wiele pozytywnych efektów. Razem z samorządami i organizacjami pozarządowymi chcemy kształtować społeczną odpowiedzialność za miejsce, w którym pracujemy i żyjemy. Z tego względu sporo uwagi w tej perspektywie finansowej poświęcamy ekologii, OZE, ochronie przyrody. Cieszę się, że spora część działań skierowana jest do najmłodszych mieszkańców Pomorza Zachodniego. To zaprocentuje w przyszłości – powiedział Jakub Kowalik, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość projektu szacuje się na 754 tys. zł. Dofinansowanie pokryje 85% tej kwoty i wyniesie 641 tys. zł.

Na podstawie wzp.pl

fot. UMWZ

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu