z dotacją na wod-kan

Z dotacją na wod-kan

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przyznał 41 mln zł unijnego dofinansowania na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Proekologiczne przedsięwzięcie Ostrowa Wielkopolskiego jest warte ponad 79 mln zł i będzie realizowane do końca 2020 r.

Ostrów Wlkp. z dotacją na wod-kan

To historyczne wydarzenie dla Spółki WODKAN i mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, których jakość życia znacznie się poprawi dzięki otrzymanej dotacji – powiedziała Beata Klimek, prezydent miasta, która brała udział w spotkaniu, podczas którego podpisano umowę o dofinansowaniu.

Źródłem dofinansowania projektu będzie II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), dla której NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą. Umowa dotyczy dotacji z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Podpisali ją 12 lutego br. Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Marek Karolczak, prezes Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Dofinansowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie 913 nowych użytkowników.

Zadania, które zaplanowano w ramach inwestycji, to m.in. modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Wielkopolskim, modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacji sanitarnej (ponad 10 km), budowa sieci kanalizacji sanitarnej (blisko 9 km) oraz renowacja i przebudowa sieci wodociągowej (ok. 1 km). Przedsięwzięcie obejmuje również dostawę i montaż inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi GIS. Ponadto w ramach projektu zaplanowano zakup trzech samochodów specjalistycznych, służących do czyszczenia i inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej.

Poza unijną dotacją (41 mln zł), przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez NFOŚiGW pożyczką w kwocie 17,5 mln zł. Dodatkowo pożyczki (3,8 mln zł) udzieli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Resztę – 16,7 mln zł – stanowić będą środki własne spółki.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

reklama

reklama