Dotacja na wymianę ogrzewania

Urząd Miejski w Radomiu rozpoczął przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Dotacja może być przyznana na zadania związane z ochroną powietrza, obejmujące wymianę systemu ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe, a także na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 
Wsparcie będzie obejmowało koszty demontażu starego źródła ogrzewania, zakupu i montażu nowego lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wysokość dofinansowania wynosi 800 zł za każde zlikwidowane palenisko i 400 zł za każdy 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania. Na względzie trzeba mieć jednak fakt, iż dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych.
 
Wnioski będą przyjmowane przez dwa tygodnie od 13 czerwca br. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu.
 
Na podstawie: www.radom.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu