Dofinansowanie wybranych projektów

Dofinansowanie wybranych projektów – GOZ i ekoedukacja

O podpisaniu umów o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW). Dofinansowanie przyznano m.in. dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i edukacji ekologicznej. – Każdy z tych projektów cieszy, choć są z zupełnie różnych obszarów tematycznych WRPO 2014+ – powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, podsumowując podpisanie umów o dofinansowanie wybranych projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Dofinansowanie wybranych projektów – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ze wsparciem

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich stawia na rozbudowę infrastruktury badawczej, bo tylko innowacyjne działanie jest przepustką do sprostania wymogom konkurencji na rynku lokalnym i globalnym – zaznaczył marszałek.

Jak wskazał UMWW, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Analiz i Badań Surowców, Procesów oraz Bioproduktów w celu zwiększenia potencjału biogospodarki dla rozwoju rolnictwa i gospodarki w obiegu zamkniętym”. Warte ponad 8 mln zł działania zostały wsparte kwotą blisko 5 mln zł.

Według urzędu marszałkowskiego, celem nadrzędnym projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczej Instytutu w celu wzrostu konkurencyjności jego usług oraz odpowiedź na bieżące potrzeby międzynarodowej nauki w temacie zrównoważonego rozwoju, gospodarki cyrkularnej oraz biogospodarki (w perspektywie zagrożenia ubóstwem surowców konwencjonalnych oraz galopujących zmian klimatu). Pozyskany w wyniku inwestycji sprzęt pozwoli na zaawansowane prace badawczo-rozwojowe nad roślinami włóknistymi i zielarskimi, surowcami pozyskanymi z tych roślin, włókien zwierzęcych oraz produktami z nich wytwarzanymi pod kątem gospodarki w obiegu zamkniętym. Realizacja projektu ma także pozwolić na zwiększenie zasobów genowych dla zapewnienia różnorodności odmian roślinnych. Projekt ma także umożliwić opracowanie alternatywnych biodegradowalnych produktów o zwiększonej trwałości, z możliwością ich recyklingu i ponownego wykorzystania.

Dofinansowanie wybranych projektów – „Chodzieski Eko Ludek”

I wreszcie Gmina Miejska w Chodzieży, która oswaja z ekologią różne grupy wiekowe i społeczne, kształtując nawyki, które zaprocentują zwiększając poczucie odpowiedzialności za środowisko – podsumował podpisanie umów marszałek.

Gmina uzyskała 276 tys. zł dofinansowania unijnego dla wartego 325 tys. zł projektu pn. „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna”. W ramach Miejskiej Praktycznej Edukacji Ekologicznej zostaną zakupione i zamontowane urządzenia do segregacji odpadów oraz urządzenia dostarczające energię odnawialną wraz z funkcją pomiaru jakości powietrza. Będą one rozmieszczone na zasadzie gęstej „siatki” na planie miasta Chodzież, z łatwym dostępem, treścią ekologiczną i nawigującą oraz towarzyszącymi tablicami edukacyjnymi przy każdym z urządzeń.

Jak podaje UMWW, przygotowany zostanie także m.in. materiał edukacyjny w formie gazetowej, dystrybuowany do wszystkich gospodarstw domowych w Chodzieży, z treścią informatorów, poradników, mapą dostępu urządzeń oraz opisem całego Projektu. Działaniom tym towarzyszy Plenerowy Punkt Edukacji Ekologicznej „Chodzieski Eko Ludek”, czyli cykl zajęć edukacyjnych, realizowanych plenerowo podczas imprez odbywających się w Chodzieży i zajęć we współpracy z chodzieskimi organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWW

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny