dofinansowanie

Dofinansowanie projektów rozwoju gospodarki wodno-ściekowej.

W Małopolsce pięć projektów z zakresu rozwoju systemu gospodarki wodno-ściekowej otrzyma dofinansowanie. Jego łączna wartość to ponad 85 mln zł, pochodzące z programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”.

Dofinansowanie otrzyma pięć projektów

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, wybrano pięć zadań, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 85 mln zł. Zostaną one zrealizowane na obszarze aglomeracji Bukowno – Bolesław, na terenie gminy Jodłownik, gminy Łapanów, w aglomeracji Miechów oraz w gminie Drwinia.

W aglomeracji Bukowno – Bolesław, oczyszczalnia ścieków w Bukownie zostanie zmodernizowana. Na całym zaś obszarze aglomeracji zostanie wdrożony system monitorowania i sterowania siecią kanalizacyjną. Ma również zostać zakupiony pojazd wyposażony w urządzenie do wykrywania nieszczelności na sieci wodociągowej. Wartość projektu to ponad 50 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to blisko 35 mln zł.

W gminie Jodłownik rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w miejscowości Szczyrzyc. Projekt obejmuje też budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Jodłownik wraz z wdrożeniem systemu monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej. Koszt działania to ponad 25 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Małopolski na jego realizację to ponad 17 mln zł.

W ramach realizacji projektu w gminie Łapanów, przeprowadzony zostanie II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Kobylcu. Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa w Łapanowie zostaną rozbudowane. Wartość projektu to blisko 14 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 9 mln zł.

Projekt przewiduje rozbudowę wodociągu dla miasta Miechowa z włączeniem ujęcia Biskupice oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Piłsudskiego, Spacerowej i Ogrodowej w Miechowie. Przedsięwzięcie obejmuje także zakup oraz montaż instalacji i energooszczędnych urządzeń, które mają poprawić gospodarkę osadową i biogazowo-energetyczną. Łączny koszt działania to ponad 9 mln zł. Wsparcie ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski to ponad 7 mln zł.

W miejscowości Drwinia powstanie natomiast kanalizacja sanitarna. Rozbudowie zostanie poddana sieć wodociągowa w miejscowościach Dziewin i Mikluszowice. W ramach projektu zostaną zakupione i wdrożone inteligentne systemy zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Wartość projektu to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to blisko 16 mln zł.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu