Proekologicznych pomysłów

Dofinansowanie proekologicznych pomysłów w Łodzi – dotacje na więcej zieleni i łapanie deszczówki

Łódź ogłosiła konkurs na dofinansowanie proekologicznych pomysłów – do 3 czerwca można składać wnioski o dotację na zazielenianie podwórek oraz gromadzenie deszczówki – podał Urząd Miasta Łodzi (UM).

Dla kogo dofinansowanie proekologicznych pomysłów?

Zapraszamy wspólnoty mieszkaniowe, prywatnych właścicieli oraz grupy sąsiedzkie, które chcą poprawić mikroklimat na kawałku swojego osiedla i podnieść jego jakość. Konkursy są dedykowane każdemu bez wyjątku, trzeba mieć tylko prawo do dysponowania nieruchomością. Jedyna różnica jest taka, że o dotację na deszczówkę można się starać na terenie całego miasta, a na zazielenianie podwórek na tzw. obszarze rewitalizacji – mówi Anna Wierzbicka, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UM.

W poprzedniej edycji programu, z takiej dotacji skorzystała wspólnota mieszkaniowa z ul.  Gdańskiej 77. W dużej części podwórza mieszkańcy urządzili piękny ogród. Pośród bujnej roślinności znalazło się miejsce na alejki do spacerowania oraz miejsce na sąsiedzkie spotkania ze sporym stołem i krzesłami. Jedno z miejsc w ogrodzie upatrzył sobie kos, który razem z innymi ptakami śpiewem umila czas spędzany w zielonej enklawie w samym centrum Łodzi – podał magistrat.

Na jakie działania można wydać pieniądze z dotacji? W przypadku konkursu na zazielenianie są to nasadzenie roślin wieloletnich (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe/bulwiaste) wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia (palikowanie, korowanie, rozłożenie agrowłókniny) oraz założenie trawników i/lub łąk kwietnych.

Dofinansowanie proekologicznych pomysłów związanych z wykorzystaniem deszczówki

Z kolei dotacja na deszczówkę może być przeznaczona na inwestycje obejmujące wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych. Wśród dotowanych inwestycji znajdują się takie rozwiązania jak: zbiorniki na deszczówkę wraz z instalacją podłączenia do rynny, systemy bioretencji, czyli m.in. ogrody deszczowe, zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej czy systemy nawadniania z wykorzystaniem deszczówki.

Po zdobyciu dotacji, beneficjenci mają 60 dni od podpisania umowy na wykonanie inwestycji. Najpóźniej można ją rozliczyć 30 listopada. Urząd Miasta Łodzi dodaje, że wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 3 czerwca drogą elektroniczną (skan lub wersja edytowalna) na adres: lckm@uml.lodz.pl (maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami możliwy do doręczenia wynosi 20 MB) lub osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi, w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (ul. Piotrkowska 110, wejście od pasażu Schillera). Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonu:

  • w sprawach organizacyjnych i finansowych – 42/272 64 17
  • w zakresie merytorycznym dot. inwestycji – 42/272 65 73, 42/272 65 72.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Łodzi

Partner Portalu

Partner Portalu