Dofinansowanie inwestycji wod-kan w Lubuskiem

Dofinansowanie inwestycji wod-kan w Lubuskiem

Dofinansowanie inwestycji wod-kan w Lubuskiem – ostatni nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zarząd województwa lubuskiego ogłosił niedawno nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (UMWL).

Dofinansowanie inwestycji wod-kan w Lubuskiem – ostatni nabór wniosków

To ostatni nabór w ramach PROW 2014-2020 na operacje wodno-kanalizacyjne, dlatego zachęcam włodarzy gmin do aktywnego uczestnictwa – mówi Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek województwa lubuskiego, a termin składania wniosków rozpocznie się 2 września i zakończy się 31 października br.

Dostępny limit środków dla województwa lubuskiego wynosi niemal 7,4 mln euro, a beneficjentami mogą być gminy, spółki, których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne. Maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta wynosi 2 mln zł.

Jak zaznacza UMWL, nabór odbywa się w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, będącego elementem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

Wnioski należy składać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Zielonej Górze. Wnioski składa się w formie pisemnej, osobiście w UMWL albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się na stronie internetowej UMWL.

Na podstawie lubuskie.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama