Zielony Budżet Obywatelski w Gdańsku

Czy będzie Zielony Budżet Obywatelski w Gdańsku?

Na pierwszej w tym roku sesji gdańscy radni zdecydują, czy w Gdańsku będzie można zgłaszać pomysły w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego (ZBO) – poinformował Urząd Miejski w Gdańsku (UM). Projekt uchwały jest już gotowy. Radni będą głosować 30 stycznia br.

Zielony Budżet Obywatelski w Gdańsku – jest projekt uchwały

Jak podaje UM, procedowany projekt, po jego przyjęciu, ma stanowić pilotażową edycję ZBO. Zgodnie z proponowaną uchwałą na zielone projekty będą wyznaczone kwoty z całkowitej puli Budżetu Obywatelskiego, które wyniosą 20% dla każdej dzielnicy i 30% w projektach okołomiejskich. Łącznie to blisko 4 mln zł. W głosowaniu mieszkanki i mieszkańcy będą mieć dwa dodatkowe punkty.

Korzystne dla środowiska „zielone” projekty będzie można zgłaszać w pięciu obszarach. Należą do nich nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych. Drugi obszar to przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna. Trzeci zakres to parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 m², miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury. Kolejny zakres inwestycji ujętych w ZBO, to ogrody deszczowe, czyli obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu – tłumaczy UM.

Renowacja istniejących terenów zieleni – działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej – to piąty obszar finansowania projektów.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny