ceny wody

Wzrosną ceny wody i ścieków w Gdyni

Od 19 lipca ceny wody i ścieków w Gdyni mają wzrosnąć o 5,9% lub 5,1%. Jest to skutek przyjętej w ubiegłym roku trzyletniej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie, który obsługuje PEWIK GDYNIA. Są to tereny miasta Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, gminy wiejskiej Wejherowo oraz części gminy Kosakowo.

Z czego wynika wzrost ceny wody i ścieków?

Zgodnie z przekazaną przez Urząd Miejski w Gdyni (UM) informacją, ceny wzrosną o 5,35 zł/m3 netto w przypadku wody oraz 6,97 zł/m3 netto w przypadku ścieków.

Podwyżki te wynikają z inflacji oraz wzrostu cen energii, paliw, materiałów eksploatacyjnych i usług remontowych, przekładających się na koszty prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Jesteśmy świadomi, że wzrost opłat za wodę i ścieki jest dla mieszkańców dodatkowym obciążeniem w obecnych trudnych czasach. Choć przy średnim miesięcznym zużyciu wody 3 m3/osobę łączny rachunek za wodę i ścieki w 4-osobowym gospodarstwie domowym, licząc z podatkiem VAT 8%, wzrośnie o 8,30 zł– wyjaśnił Walery Tankiewicz, prezes PEWIK GDYNIA.

Magistrat tłumaczy, że wzrost stawek wynika ze spowodowanych wybuchem pandemii Covid-19 oraz wojną na Ukrainie (w trzyletnim okresie taryfowym 2020 – 2023) wzrostów cen oleju napędowego, energii, a także wzrostem inflacji.

W efekcie tych wzrostów i zmian warunków rynkowych niezależnych od spółki w latach 2021 i 2022 PEWIK prowadził działalność ze stratą na sprzedaży (odpowiednio -1,1 i -3,2 mln), ograniczając do minimum zarówno działania eksploatacyjne jak i zakres realizowanych inwestycji. Zatwierdzona w lipcu 2023 roku przez RZGW Wody Polskie taryfa na lata 2023 – 2026 zawiera wzrost cen odpowiadający wzrostowi tych kosztów i pozwalający na powrót do normalnego prowadzenia działalności eksploatacyjnej i modernizacyjnej na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczonych usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków – dodał Walery Tankiewicz.

Pozostałe czynniki wpływające na wzrost cen

Zapewnienie nieprzerwanej dostawy czystej wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków jest sprawą bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego 400 tys. mieszkańców – podkreślił UM. Magistrat dodał, że eksploatacja ponad dwóch tysięcy kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz setek obiektów, urządzeń i instalacji technologicznych, wymaga codziennie użycia dużych ilości energii, różnorodnych materiałów i ciągłej pracy wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001, taryfy zatwierdzane są na okresy trzyletnie. Mogą zawierać wyłącznie koszty wprost związane z działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Regulacją, weryfikacją poprawności sporządzenia wniosku i kalkulacji stawek taryfowych, a także zasadnością poszczególnych pozycji kosztowych, zajmuje się dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na podstawie www.gdynia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu