By lepiej poznać przyrodę

Samorządowcy z gminy Mściwojów, dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jeszcze w tym roku wytyczą nową ścieżkę przyrodniczą.
 
mściwojów1
 
Wizualizacja ścieżki przyrodniczej (fot. UG Mściwojów)
 
Blisko dwukilometrowa trasa w dolinie rzeki Wierzbak powstanie w rejonie zbiornika zaporowego „Mściwojów” i zabytkowego parku przy Pałacu Nostitzów. Odwiedzający te tereny turyści będą mogli lepiej poznać przyrodę dzięki tablicom dydaktycznym, infokioskowi z dostępem do Internetu (prezentującemu obszar Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie”), lunetom obserwacyjnym i wieży widokowej. Atrakcjami ścieżki będą także punkt obserwacji ptaków przy zbiorniku wodnym i drewniane rzeźby przedstawiające miejscowe gatunki fauny. Korzystanie z trasy ułatwią stojaki na rowery i ławki.
 
Edukatorzy z gminy przewidują, że ze ścieżki przyrodniczej będzie korzystać rocznie około tysiąca osób: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów i wykładowców wyższych uczelni oraz turystów. Wybór wykonawcy tego zadania w formie przetargu nieograniczonego i podpisanie umowy planowane jest w sierpniu br.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu