użyteczności publicznej

Wsparcie w ramach programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) poinformował, że łącznie 169 mln zł, pochodzących z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Budżetu Państwa, trafi do 29 wnioskodawców. Stanie się to w ramach programu 9.5 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

29 budynków użyteczności publicznej otrzyma wsparcie

W naborze uczestniczyły gminy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

Cieszę się, że wszystkie złożone projekty zostały ocenione pozytywnie. To oznacza, że wnioskodawcy solidnie przygotowali się do ogłoszonego przez nas naboru. Pieniądze z dofinansowań pozwolą na modernizację budynków oświatowych, obiektów kultury, infrastruktury sportowej oraz administracji – powiedział Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

Jak przekazał UMWD, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął również decyzję o przeznaczeniu kolejnych 20 mln zł na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 – finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które spełniły wymagane kryteria, ale nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków na nabór. Dzięki temu dofinansowanie otrzymają łącznie 32 projekty na kwotę ponad 76 mln zł.

Zarząd województwa zadecydował o przekazaniu dodatkowych środków dla projektów, na które poprzednio zabrakło pieniędzy. To wsparcie pomoże zmodernizować budynki użyteczności publicznej m.in. urzędy, szkoły czy szpitale – dodał Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Powietrze na Dolnym Śląsku wciąż jest zanieczyszczone

Jak zaznaczył UMWD, realizacja programów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo ważna. Według przekazanych danych, ponad połowa mieszkańców Dolnego Śląska wciąż oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Państwowy Monitoring Środowiska ponad połowa mieszkańców regionu żyje na obszarach, gdzie poziom szkodliwego benzo(a)pirenu przekracza przyjętą normę. Chodzi o substancję powstającą w wyniku niepełnego spalania związków organicznych, w tym paliw stałych, drewna, odpadów, tworzyw sztucznych czy paliw samochodowych. Benzo(a)piren kumuluje się w organizmie, jest toksyczny i rakotwórczy.

Kolejnym szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza występującym na terenie województwa, są pyły zawieszone PM10. Tworzą je małe cząstki m.in. kurzu, popiołu, a także startych opon czy tarcz i klocków hamulcowych. Często osiadają na nich także inne substancje np. metale ciężkie. Pyły te łatwo przenikają do płuc i mogą być toksyczne.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 2017 r. przyjął uchwały antysmogowe. Wprowadzają one ograniczenia w zakresie stosowania paliw stałych niskiej jakości oraz klasy instalacji wykorzystywanych do ogrzewania. Od lipca br. zakazują one używania pieców niespełniających zasad emisyjności.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny