Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych

Ponad 80 km wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych w całej Polsce będzie efektem podpisanych dotychczas przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 15 umów o unijne dofinansowanie.

To jednak jeszcze nie koniec. Jak zapowiada NFOŚiGW, kolejne 11 projektów czeka na przyznane dotacje. W sumie rozdysponowanych zostanie 160 mln zł.

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych z unijnym dofinansowaniem

W ramach drugiego konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, wyłonionych zostało 26 przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 160 mln zł.

Do 9 marca br., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł 15 umów (trzynaście z działania 1.5 i dwie z poddziałania 1.6.2). Ich łączny koszt całkowity to blisko 240 mln zł, przy czym prawie połowę tych kosztów (powyżej 116 mln zł) wyłoży Unia Europejska z Funduszu Spójności.

Beneficjentami działania 1.5, którzy przygotowali projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu, będą: Fortum Power and Heat Polska (dla Wrocławia), OPEC-SYSTEM (dla Grudziądza), Veolia Energia Poznań (dla Świebodzina), Energetyka Cieplna Opolszczyzny (dla Opola), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli (dla Stalowej Woli i Niska), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny (dla Krosna), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach (dla Suwałk), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (dla Białegostoku), Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni (dla Gdyni i Wejherowa), Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (dla Elbląga), PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (dla Gorzowa Wielkopolskiego), Veolia Energia Poznań (dla Trzcianki), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin (dla Konina).

Efektem wszystkich 13 przedsięwzięć będzie 29,5 km wybudowanych oraz 40,5 km zmodernizowanych sieci ciepłowniczych. Największy pod tym względem projekt będzie realizował OPEC-SYSTEM, który w Grudziądzu wybuduje 17 km sieci.

W oczekiwaniu na umowy i poddziałanie 1.6.2

W najbliższym czasie w ramach unijnego działania 1.5 zawarte zostaną kolejne umowy. Czeka na nie jeszcze 10 beneficjentów: Calor Energetyka Cieplna (dla Jednostki Wojskowej w Kłodzku), Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach (na budowę sieci osiedlowej), Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (dla Lublina), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ (zmodernizuje swoją sieć ciepłowniczą), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (przebuduje odcinek magistrali ciepłowniczej), Kozienicka Gospodarka Komunalna (dla miasta Świerże Górne), Miejski Zakład Energetyki Cieplnej (dla Kędzierzyna-Koźla), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu (dla Połańca), Biogal (dla miejscowości Boleszyn i Mroczno), a Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie (dla Olsztyna).

Z kolei w ramach poddziałania 1.6.2 podpisano dwie umowy ze spółką Fortum Power and Heat Polska. Dotyczą one budowy nowych odcinków sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i Płocku. W tym przypadku przewiduje się wybudowanie 12,8 km sieci ciepłowniczych. NFOŚiGW planuje ponadto podpisanie jeszcze jednej umowy ze spółką Bio Term, która będzie odpowiadała za budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu w Świebodzicach.

Kolejny nabór wniosków

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz podziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji zakończył się 29 grudnia 2017 r. Do NFOŚiGW wpłynęło 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 124 mln zł. Obecnie trwa ich weryfikacja. W maju 2018 r. planowany jest kolejny nabór.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny

 

reklama