Aktualizacja w opisie priorytetów

Nowa wersja „Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” już obowiązuje. 5 grudnia br. Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, podpisała ten dokument.
euraski
 
Wśród dokonanych zmian na szczególną uwagę zasługują dwie realokacje w obrębie priorytetów. Pierwsza dotyczy sektora środowiska (priorytet VOchrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych). Kwoty z działań 5.2-5.4 (łącznie 195.990 euro) przeniesiono do działania 5.1, zwiększając pulę dostępnych środków na projekty. Ponadto zmian dokonano w sektorze energetyki (priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna). Tu środki z działań 9.4 i 9.5 (6.594.897 euro) trafiły na działanie 9.2.
 
Aktualizacja wraz z załącznikami została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 
Na podstawie: www.pois.gov.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu