Zbieranie deszczówki na Pomorzu

5 tys. zł na zbieranie deszczówki na Pomorzu

Problem suszy to temat, który coraz częściej i głośniej wybrzmiewa także w Polsce, a rozważna gospodarka wodą nabiera niebagatelnego znaczenia – podkreśla Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW), który będzie dofinansowywał przydomowe instalacje do zbierania wód opadowych.

Zbieranie deszczówki na Pomorzu z dofinansowaniem w kwocie do 5 tys. zł

Tylko 1% wody na ziemi jest dostępny dla ludzi. Gdybyśmy całą ziemską wodę zamknęli w czterolitrowym zbiorniku, to świeża woda dla człowieka zajmowałaby tyle, co łyżka stołowa. Argumentów za tym, że należy oszczędnie podchodzić do gospodarowania wodą, jest wiele – podkreśla WFOŚiGW, który uruchomił właśnie nabór wniosków w ogólnopolskim programie „Moja Woda”.

Jak zaznacza WFOŚiGW, w ramach „Mojej Wody” dom jednorodzinny może otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, które magazynują wody opadowe lub roztopowe. Na terenie województwa pomorskiego nabór wniosków prowadzi WFOŚiGW w Gdańsku.

Zbieranie deszczówki na Pomorzu – dotacje w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych

– Stoimy przed jednym z najważniejszych ekologicznych wyzwań, jakim jest brak wody w kranach. Musimy zacząć działać. Mikroinstalacje wodne to prosty sposób na wykorzystanie darmowej wody, czyli deszczówki. W całym kraju dzięki temu programowi zaoszczędzonych zostanie milion metrów sześciennych wody rocznie – mówi Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Każdy wnioskujący może dostać nawet 5000 zł dofinansowania. Ta kwota obejmuje maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych, czyli m.in. zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, czyli przewodów odprowadzających wody opadowe, instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego, czyli wszystkiego, co służy nawadnianiu lub innemu wykorzystaniu zatrzymanej wody. – Podziemny zbiornik na deszczówkę o pojemności 30 tys. litrów kosztuje ok. 2 tys. zł. Jeśli dodamy do tego wszelkie przewody, które doprowadzą do niego deszczówkę, oraz robociznę, to okazuje się, że za własne kilkaset złotych możemy mieć instalację wartą kilka tysięcy – wyjaśnia Marcin Osowski.

Zbieranie deszczówki na Pomorzu – jak wnioskować o wsparcie?

Jak podaje WFOŚiGW, dofinansowaniu podlegać mogą koszty, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r.

– Podczas gdy Europejczyk zużywa ok. 200 litrów wody dziennie, mieszkaniec Afryki Subsaharyjskiej zużywa jej 10 litrów. Te różnice pokazują, że świadomość tego, jak ważna i cenna jest woda, wśród mieszkańców naszego kontynentu jest dość niska. Musimy to zmienić i nauczyć się mądrzej korzystać z ziemskich zasobów – wyjaśnia Paulina Górska, kierownik Zespołu Programów Regionalnych WFOŚiGW w Gdańsku.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez portal beneficjenta na stronie WFOŚiGW w Gdańsku. Jednocześnie należy albo wysłać wersję papierową pocztą na adres WFOŚiGW w Gdańsku, albo złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP.

100 mln zł na program „Moja Woda”

Ogólnopolski budżet programu to 100 mln zł. „Moja Woda” realizowana będzie do 2024 roku. Program ogłoszony został przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW w Gdańsku

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama