zapobieganie katastrofom ekologicznym

3,7 mln zł na zapobieganie katastrofom ekologicznym

Motopompy, kamery termowizyjne czy gazoszczelne ubrania, to tylko niektóre z nowych elementów wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostaną zakupione dzięki dotacjom z programu „Mały Strażak”.

Program został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

3,7 mln zł dla OSP z WFOŚiGW we Wrocławiu na zapobieganie katastrofom ekologicznym

Podczas uroczystości w Siedlcach koło Oławy wręczono 32 promesy na kwotę ponad 450 tys. zł dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z powiatów: oławskiego, wrocławskiego i strzelińskiego.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski. Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes WFOŚiGW i Marek Kamiński, zastępca komendanta Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Na ogłoszony przez WFOŚiGW nabór wpłynęło 236 wniosków z OSP na łączną kwotę blisko 3,7 mln zł. Nowe wyposażenie ma pomóc strażakom w prowadzeniu akcji zapobiegających skażeniom środowiska niebezpiecznymi substancjami oraz w trakcie powodzi, pożarów i wypadków drogowych. Wielkość dofinansowania ze środków WFOŚiGW, o jakie mogły się ubiegać jednostki OSP wynosiła do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dotacji to 20 tys. zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

reklama

 

partner merytoryczny