30 beneficjentów

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego, ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, został rozstrzygnięty. W pierwszej edycji tego konkursu wyłoniono 30 projektów, którym przyznano dotację bądź pożyczkę ze środków WFOŚiGW. Wśród beneficjentów znajdują się nadleśnictwa z terenu woj. pomorskiego, uczelnie, gminy, fundacje, wydawnictwa oraz organizacje ekologiczne. Łącznie 23 podmioty otrzymały dotacje na sumę 559 tys. zł, pozostałe zaś uzyskały preferencyjne pożyczki na łączną kwotę 382 tys. zł.
 
edukacja-ekologiczna
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu