25 lat w ochronie środowiska

Przy okazji POLEKO Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował konferencję pt. „Ochrona środowiska 2014-2020. Nowe otwarcie po 25 latach sukcesów”. Została ona podzielona na trzy sesje. W pierwszej, niejako historycznej, rozmawiano o doświadczeniach związanych z ochroną środowiska w Polsce w okresie 25 lat wolności i demokracji. Kolejna część spotkania poświęcona była plusom i minusom finansowania ochrony środowiska i w pewnym sensie stanowiła ona łącznik pomiędzy częścią pierwszą a ostatnią, która dotyczyła już nowej perspektywy finansowej i oferty programowej Narodowego Funduszu na lata 2015-2020.
 
Konferencji towarzyszyło uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Narodowym i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który dotyczy zasad wzajemnej współpracy w zakresie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu