GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny

200 mln zł na autobusy elektryczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznacza 200 mln zł na rozwój komunikacji publicznej opartej na autobusach elektrycznych.

W celu obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym NFOŚiGW zaplanował udostępnienie 200 mln zł na zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenia kierowców, modernizację lub budowę stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Nabór wniosków rozpocznie się 4 września br.

GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny

Wnioski, składane w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny, będą przyjmowane do 22 września br. Na dotacje przewidziano 41 mln zł, a na pożyczki do 159 mln zł.

Szansę na wsparcie finansowe mają przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym. Można zatem liczyć na dofinansowanie zakupu nowych autobusów elektrycznych. Wspierane będzie także szkolenie kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru). Dofinansowanie będzie również udzielane na modernizację bądź budowę stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych. Jednak w tym ostatnim zakresie jest stawiany pewien warunek. Mianowicie stacja ładowania może być wykorzystywana wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

Do grona podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie należą jednostki samorządu terytorialnego (JST). To także spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań JST związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z JST.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

rys. pixabay.com

reklama

reklama

 

reklama