Na budowę ścieżki rowerowej

1,8 mln zł na budowę ścieżki rowerowej

Na mocy umowy podpisanej na początku września przez Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego i Jana Grabkowskiego, starostę poznańskiego, powiat poznański otrzyma 1,8 mln zł unijnego wsparcia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO) na budowę ścieżki rowerowej o długości 1120 m w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Na budowę ścieżki rowerowej powiat poznański otrzyma dofinansowanie

To odcinek trasy rowerowej ważny dla mieszkańców Komornik, którzy będą mogli dojechać rowerem do węzła przesiadkowego i skorzystać z oferty Kolei Metropolitalnej, dojechać do pracy czy do szkoły w Poznaniu. Również mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać z roweru, dojechać do stacji w Szreniawie i skorzystać z oferty tamtejszego Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego lub pojechać do Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego. Zdecydowanie poprawi się standard i bezpieczeństwo takiego rodzaju podróżowania. To ścieżka asfaltowa i oświetlona, z rozwiązaniami usprawniającymi odwodnienie. Jest to ważny element całego systemu ścieżek rowerowych, które konsekwentnie budujemy w Wielkopolsce – powiedział marszałek Woźniak.

Przy okazji marszałek podsumował wydatki poniesione na budowę dróg rowerowych w regionie. – Warto podkreślić, że przekroczyliśmy właśnie pół miliarda złotych, które zainwestowaliśmy w tego rodzaju rozwiązania – zeroemisyjne – które mają skłaniać do tego, by korzystać z transportu nieemitującego dwutlenku węgla, chroniącego nasz klimat. Ogólna wartość projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetów samorządowych przekroczyła właśnie 705 milionów złotych – powiedział.

Bez dofinansowania na budowę ścieżki rowerowej powiat nie udźwignąłby inwestycji

Z koeli starosta Grabkowski zaznaczył, że powiat nie udźwignąłby tego rodzaju inwestycji bez udziału środków unijnych, także tych pozostających w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego. – Wpisują się one w całą naszą działalność transportową – Poznańską Kolej Metropolitalną, transport autobusowy i projekt Wielkopolski Transport Regionalny – to jedna wielka całość komunikacyjna – podkreślił.

Z dofinansowanym projektem można zapoznać się na dedykowanej stronie internetowej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWW. Na zdjęciu: Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Jan Grabkowski, starosta poznański oraz Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański i Renata Ciurlik, skarbnik powiatu poznańskiego.

 

reklama