120 nowych projektów

120 nowych projektów programu LIFE

Komisja Europejska (KE) poinformowała, że zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 280 mln euro z budżetu Unii Europejskiej (UE) przeznaczony na ponad 120 nowych projektów programu LIFE. Finansowanie UE ma spowodować uruchomienie inwestycji o łącznej wartości prawie 590 mln euro, co ma pozwolić osiągnąć ambitne cele w zakresie ochrony środowiska, w tym przyrody i działań w dziedzinie klimatu. Kwota ta oznacza wzrost o 37% w porównaniu z ubiegłym rokiem – podkreśla KE.

120 nowych projektów programu LIFE, w tym dwa polskie

Jak zaznacza Przedstawicielstwo KE w Polsce, finansowanie otrzymają m.in. dwa polskie projekty. To projekt Kampinos WetLIFE, mający na celu ochronę mokradeł Puszczy Kampinoskiej i projekt województwa opolskiego, który ma pomóc we wdrożeniu spójnego systemu zarządzania jakością powietrza w regionie.

Dofinansowane projekty mają pomóc osiągać cele Europejskiego Zielonego Ładu, dzięki wspieraniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Mają też przyczynić się do proekologicznej odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa i pomóc Europie stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Wiele z nowych projektów to projekty obejmujące kilka państw członkowskich.

Europejski Zielony Ład jest naszym planem działania na rzecz Europy ekologicznej i odpornej na wstrząsy, która sprzyja włączeniu społecznemu. Projekty LIFE odzwierciedlają te wartości, ponieważ łączą państwa członkowskie w działaniach na rzecz ochrony środowiska, odbudowy zasobów przyrodniczych i wspierania różnorodności biologicznej. Z niecierpliwością oczekuję wyników tych nowych projektów – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu.

120 nowych projektów i ok. 220 mln euro

Na liczne projekty dotyczące ochrony środowiska i oszczędnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska przydzielono ok. 220 mln euro, a na wspieranie projektów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, przystosowanie się do niej i zarządzanie nią oraz na projekty informacyjne – ponad 60 mln euro – informuje KE.

– Projekty LIFE mogą rzeczywiście spowodować wymierne korzyści. Stanowią one odpowiedź na najpoważniejsze wyzwania naszych czasów, takie jak zmiana klimatu, niszczenie przyrody i niezrównoważone wykorzystanie zasobów. Jeżeli w szybkim tempie i na dużą skalę będą one realizowane w całej UE, mogą pomóc UE osiągnąć jej ambitne cele w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu i przyczynić się do budowania bardziej ekologicznej i odpornej Europy dla nas wszystkich, a także dla przyszłych pokoleń – dodał Virginijus Sinkevičius, europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Jaki jest zakres tematyczny 120 nowych projektów programu LIFE?

Do dofinansowanych przedsięwzięć zaliczają się duże inwestycje mające na celu ochronę i zwiększenie różnorodności biologicznej w Europie. Projekty takie jak odtwarzanie torfowisk – unikalnych ekosystemów, w których żyje wiele wysoce przystosowanych, rzadkich i zagrożonych gatunków – przyczynią się do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Torfowiska są również ważnym pochłaniaczem dwutlenku węgla i mogą pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. – zaznacza KE.

W ramach projektów LIFE wspiera się również zmniejszenie zużycia energii w nowych budynkach, zgodnie z niedawno zainicjowaną strategią UE na rzecz fali renowacji. Fundusze zostaną przeznaczone na opracowanie uniwersalnego i przystępnego cenowo rozwiązania niskoemisyjnego, które mogłoby pozwolić zmniejszyć zużycie energii we wszystkich nowych budynkach nawet o 40% – wskazuje Komisja.

Fundusze zostaną również przeznaczone na projekty, które zapobiegają marnotrawieniu żywności i prowadzą do lepszego gospodarowania odpadami zgodnie z nowym planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym.

Środki finansowe przeznaczane są również na liczne projekty, które pomogą ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w energochłonnych gałęziach przemysłu zgodnie z planem KE w zakresie celów klimatycznych i celem neutralności klimatycznej.

120 nowych projektów LIFE w liczbach

34 projekty LIFE dotyczące przyrody i bioróżnorodności będą wspierać realizację unijnej dyrektywy ptasiej i siedliskowej i ww. strategii ochrony bioróżnorodności. Ich łączny budżet wynosi 221 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 133 mln euro. Z kolei w ramach 47 projektów dotyczących środowiska i zasobooszczędności zostaną uruchomione środki w wysokości 208 mln euro (z budżetu UE pochodzić będzie 76 mln euro). Projekty te obejmują działania w pięciu obszarach: powietrze, środowisko i zdrowie, zasobooszczędność i gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady i woda. Celem ośmiu projektów dotyczących zarządzania i informacji w zakresie środowiska o wartości prawie 17 mln euro (wkład UE to nieco ponad 9 mln euro) jest upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień związanych ze środowiskiem i pomoc organom publicznym w promowaniu, monitorowaniu i egzekwowaniu zgodności z prawodawstwem UE. Całkowity budżet 16 projektów na rzecz łagodzenia zmiany klimatu wyniesie ok. 86 mln euro (środki UE – nieco poniżej 32 mln euro). W ramach 15 projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu uruchomione zostanie 50 mln euro (26 mln euro z UE), a celem trzech projektów z zakresu zarządzania i informacji w dziedzinie klimatu jest poprawa zarządzania i zwiększenie świadomości na temat zmiany klimatu. Ich łączny budżet to 7 mln euro (wkład UE nieco poniżej 4 mln euro).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny