Związek przyrody z historią

19 maja br. 13 sygnatariuszy podpisało list intencyjny dotyczący realizacji projektu „Rozwój funkcji edukacyjno-turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego. Zagospodarowanie rejonu Julinek – Granica – w tym stworzenie parku zwierząt”. Przedsięwzięcie ma na celu m.in. stworzenie zagrody pokazowej zwierząt i przygotowanie oferty Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego. Intencją sygnatariuszy listu jest zwrócenie uwagi na ścisły związek przyrody z historią i kulturą regionu. –Inwestycja podniesie turystyczną atrakcyjność Kampinoskiego Parku Narodowego, ale nie tylko. Mamy w Polsce wspaniałe parki narodowe, którymi trzeba się chwalić! One same niech będą dla siebie najlepszą reklamą– powiedział Maciej Grabowski, minister środowiska, jeden z sygnatariuszy listu. –Cieszę się, że ten projekt ma tak wielkie poparcie. Inwestycja pomoże w promocji i zwiększeniu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu, rozwoju przedsiębiorczości, poprawie jakości życia oraz wykorzystaniu kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki. Oprócz ww. pomysłów, w planach jest m.in. stworzenie zaplecza hotelowego oraz centrum konferencyjnego i muzeum cyrku w Julinku, szlaków turystyki jeździeckiej czy budowa wieży widokowej. Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia to ok. 200 mln zł.

Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu