zrównoważona turystyka

Zrównoważona turystyka w Dolinie Dolnej Odry

Między innymi specjalne platformy obserwacyjne i wieże widokowe pomogą w obserwowaniu przyrody i poszerzaniu ekologicznej wiedzy. Takie elementy przewiduje projekt zrównoważonej turystyki w unikalnej Dolinie Dolnej Odry. To – jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) – szansa na zachowanie naturalnego bogactwa w jednym z ostatnich takich miejsc w Europie.

Zrównoważona turystyka w ramach projektu realizowanego w Dolinie Dolnej Odry

Przyroda nie zna granic, by ją chronić łączymy nasze działania z partnerami z Niemiec. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego realizuje projekty, które nie tylko zachowują to naturalne dziedzictwo, ale również pozwolą na odkrycie tych wyjątkowych miejsc przez turystów – wyjaśnia Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, który 11 września br. w Schwedt spotkał się z niemieckimi partnerami na konferencji rozpoczynającej projekt pt. „Zrównoważona turystyka w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”. Jak zaznacza UMWZ, konferencja była dobrą okazją do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem prac zaplanowanych do końca 2021 r. Do tego właśnie czasu mają powstać platforma obserwacyjna w gminie Widuchowa, wieża obserwacyjna w gminie Boleszkowice, 13 miejsc postojowych na łonie przyrody w Stolpe, Criewen, Gatow, Gartz oraz w gminach Kołbaskowo, Gryfino, Widuchowa, Cedynia, Mieszkowice i Boleszkowice.

Zobaczyć rzadkie gatunki i poszerzyć ekologiczną wiedzę

Będą to miejsca, gdzie miłośnicy przyrody będą mieli okazję zobaczyć rzadkie gatunki ptaków i roślin, a młodzież będzie miała możliwość zdobycia wiedzy o ekologii, spędzając czas w obszarach z zachowanymi różnorodnymi siedliskami przyrodniczymi.

Jak zaznacza UMWZ, równie cenną wartością projektu będą kursy przewodników przyrodniczych po całej Dolinie Dolnej Odry dla polskich i niemieckich grup turystów. Ponadto zostanie odnowiony moduł symulacji lotu w budynku Parku Narodowego w Criewen oraz wykonane sferyczne panoramy z lotu ptaka, które w przyszłości będą dostępne w Internecie oraz jako mobilna ekspozycja.

Partnerami wartego 2,5 mln euro projektu, którego elementem jest zrównoważona turystyka, są niemiecki Park Narodowy Dolina Dolnej Odry, polski Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego i miasto Schwedt jako Partner Wiodący Projektu. Partnerami stowarzyszonymi są Stowarzyszenie Sportów Wodnych PCK Schwedt oraz MomentUM – Tourismus und Citymanagement der Region Schwedt – Nationalpark Unteres Odertal. Zadanie zostało dofinansowane w 85% (2,2 mln euro) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Va.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. UMWZ

 

reklama