kładka przyrodnicza

Zmodernizowana kładka przyrodnicza

Narwiański Park Narodowy (NPN) poinformował, że niedawno zakończył realizację inwestycji polegającej na modernizacji kładki przyrodniczej Waniwo – Śliwno.

Przedsięwzięcie NPN-u realizowane było w ramach projektu pn. „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 przed nadmierną i niekontrolowana presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno”. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a pokrycie kosztu całego projektu wiązało się z wydatkiem w wysokości ponad 3,6 mln zł.

Zmodernizowana kładka przyrodnicza i dwie dostrzegalnie ornitologiczne

Jak podaje NPN, celem tego projektu była poprawa stanu technicznego istniejącej ścieżki, a dodatkowo wzbogacono ją o dwie dostrzegalnie ornitologiczne. W nowym kształcie kładka będzie też łatwiej dostępna przy bardzo niskich stanach wód.

Kładka Waniewo-Śliwno od samego początku, czyli od 2008 r., kiedy to została otwarta, nieustannie cieszy się popularnością wśród mieszkańców regionu, którzy chętnie przybywają tu na niedzielne spacery. Jest też dużą atrakcją dla turystów przyjeżdżających z dalszych zakątków Polski i Europy – podkreśla NPN. Przeprawa przez Narew w tym miejscu to już stały element wypraw rowerzystów przemierzających Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.

Pracownicy parku zaznaczają, że kładka to dobre miejsce dla wszystkich zainteresowanych obserwacjami ptaków. Mają też oni nadzieję, że nowa kładka przyczyni się do większego wyeksponowania walorów przyrodniczych parku.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NPN

fot. Michał Mostowski