Szlak zostanie ponownie udostępniony

Zawrat – Świnica. Szlak zostanie ponownie udostępniony, ale będzie jednokierunkowy

Latem ubiegłego roku Tatrzański Park Narodowy (TPN) wyremontował szlak między Zawratem a Świnicą, który w 2018 r. w wyniku obrywu skalnego uległ zniszczeniu. Teraz TPN informuje, że szlak zostanie ponownie udostępniony dla turystów, co nastąpi 1 czerwca br. Jednak z ważną zmianą – od tej pory będzie obowiązywał tam ruch jednokierunkowy z Zawratu na Świnicę.

Szlak zostanie ponownie udostępniony dla turystów, ale z ruchem jednokirunkowym

Jak wskazuje TPN, taka decyzja jest podyktowana względami bezpieczeństwa i zgodna z rekomendacjami naczelnika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR). W ostatnich latach obserwujemy większy ruch turystyczny na wysokogórskich szlakach i tworzące się zatory, co w miejscach stromych i eksponowanych ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa – zwraca uwagę TPN. W ocenie TPN-u i TOPR-u otwarcie szlaku jako jednokierunkowego – od Zawratu do Świnicy – pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu turystycznego w rejonie wcześniejszego obrywu skalnego. Wyeliminowanie ruchu w odwrotnym kierunku (zejście z wierzchołka Świnicy na Zawrat) powinno również wpłynąć na bezpieczeństwo turystów. Liczba wypadków śmiertelnych w ostatnich 10 latach w tym rejonie jest porównywalna z liczbą tak tragicznych zdarzeń w rejonie Rysów czy całej Orlej Perci. Prawdopodobnie jest to związane z łatwym dostępem szczytu Świnicy z Kasprowego Wierchu i dużymi trudnościami w zejściu, na które napotykają turyści, często zupełnie na to nieprzygotowani. To właśnie na odcinku pomiędzy Świnicą na Zawratem odnotowano najwięcej wypadków – dodaje TPN.

Ruch jednokierunkowy by ograniczyć liczbę wypadków

Obecny stan okolic obrywu nie wyróżnia się szczególną niestabilnością w porównaniu do sąsiednich ścian i turni, będących obszarem o dużej erozji i kruchości skał – mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Trzeba jednak pamiętać, że nigdy nie można wykluczyć kolejnych obrywów skalnych. Takie zagrożenie jest naturalnym ryzykiem występującym w górach takich jak Tatry – dodaje park narodowy.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku Zawrat – Świnica być może pozwoli ograniczyć liczbę wypadków, a z pewnością da możliwość oceny takiej formy zarządzania ryzykiem w masowym ruchu turystycznym na szlakach wysokogórskich. Mamy już w Tatrach kilka odcinków jednokierunkowych i to rozwiązanie się sprawdza – komentuje Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u.

W początkowym okresie po otwarciu szlaku, w informowaniu turystów o zmianach pomogą wolontariusze i pracownicy terenowi, pojawią się też tablice informacyjne. Wprowadzone także zostaną zmiany na mapach w punktach wejścia do Parku – zaznacza Tatrzański Park Narodowy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Rafał Dzed z Pixabay (zdjęcie ilustracyjne), rys. TPN