Zajęcia z natury

Zastępcy nadleśniczych z różnych nadleśnictw wchodzących w obszar administracyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczyli w dniach 8-9 września br. w zajęciach poświęconych obszarom Natura 2000, które odbyły się na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój. Organizatorem spotkania był RDPL we Wrocławiu.
 
W ramach spotkania odbyły się zajęcia terenowe na terenach „naturowych”: Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016, Kościół w Kondradowie PLH020008 i Biała Lądecka PLH020035, a także w rezerwacie przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”. Podczas warsztatów omawiano kwestie związane z dostosowaniem gospodarki leśnej do wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych i chronionych gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony ww. obszarów Natura 2000, wymogów formalnych realizacji inwestycji w lasach na przykładzie obiektu małej retencji, zagospodarowania turystycznego cennych przyrodniczo terenów oraz ochrony kolonii rozrodczej nietoperzy.
 
Podczas części referatowej, przedstawiciele wymienionych instytucji omówili podstawowe pola współpracy.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu