Żabie Doły

Żabie Doły – obszar cenny przyrodniczo

Urząd Miejski w Bytomiu (UM) informuje, że dobiega końca rewitalizacja prowadzona w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Żabie Doły.

Inwestycja realizowana w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji, pochłonęła prawie 3 mln zł, ma na celu m.in. uporządkowanie ruchu turystycznego w tym cennym przyrodniczo terenie.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Żabie Doły w rewitalizacji

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Żabie Doły to – jak zaznacza bytomski magistrat – bez wątpienia jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w regionie. To właśnie tam na własne oczy można się przekonać o sile przyrody.

Na uporządkowanie ruchu turystycznego w Żabich Dołach złożyły się prace zarówno chroniące bioróżnorodność tego miejsca, jak ułatwiające miłośnikom przyrody prowadzenie obserwacji. W ramach prac powstały m.in. ścieżki edukacyjne. By nie zaburzać naturalnego krajobrazu betonową kostką, ich nawierzchnię wykonano ze specjalnej substancji mineralno-żywicznej. W Żabich Dołach postawiono także sześć czatowni do obserwacji ptaków i tyle samo pomostów edukacyjnych. Powstały też schody terenowe, które pomogą spacerowiczom w dostępie do ścieżek powstałych na nieczynnych nasypach kolejowych.

Dzięki nowym obiektom, możliwe jest bliższe obcowanie z naturą i lepsze pokazywanie jej najmłodszym. Warto przy tym pamiętać, że Żabie Doły to obszar zaliczany do terenów cennych ornitologicznie. Występuje tam bowiem ok. 129 gatunków ptaków, w tym 76 gatunków lęgowych.

To doskonałe miejsce na lekcję przyrody, ale też historii Bytomia, która przecież od wieków związana jest z przemysłem. Do edukacji przyrodniczej z pewnością przysłużą się też nowe wiaty edukacyjne i oznakowane ścieżki – mówi Damian Bartyla, prezydent Bartyla.

Ciekawostką są nowe sadzawki do rozrodu płazów, a także budki lęgowe dla małych ptaków i nietoperzy oraz pływające wysepki do gniazdowania ptaków wodnych. W ramach prac uporządkowano także drzewostan przy ul. Krzyżowej. Usunięto stamtąd chore drzewa, a w ich miejsce nasadzone zostały nowe.

Zamontowano też elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci. Już wkrótce dla Żabich Dołów stworzony zostanie portal internetowy i aplikacja na smartfony, która wspierać będzie grę terenową.

Wykonanie prac na terenie Żabich Dołów było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – informuje UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM

fot. UM w Bytomiu

 

reklama