Projekt budowy trasy rowerowej

Wsparcie nie na jeden projekt budowy trasy rowerowej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował o kontynuacji inwestycji i przyznaniu środków, mających na celu rozbudowę sieci dróg rowerowych. Wsparcie otrzyma projekt budowy trasy rowerowej VeloDunajec, a także realizacja kolejnego odcinka EuroVelo11.

Projekt budowy trasy rowerowej i 3 mln zł

I tak, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego wsparcie finansowe w wysokości blisko 3 mln zł na realizację inwestycji, jaką jest projekt budowy trasy rowerowej VeloDunajec otrzyma gmina Ochotnica Dolna. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę dróg gminnych, przebudowę skrzyżowania i mostu w miejscowości Tylmanowa. Jak zaznacza UMWM, inwestycja ta ma na celu zapewnienie ciągłości trasy rowerowej VeloDunajec w tej części regionu.

Projekt budowy trasy rowerowej – element EuroVelo11

Jednocześnie urząd marszałkowski zaznaczył, że powstaje kolejny odcinek EuroVelo11, wzdłuż Doliny Popradu. Podczas wtorkowego (14. grudnia) posiedzenia zarząd województwa zdecydował także o kontynuacji projektu pn. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”. Będzie on przebiegał na terenie gmin: Piwniczna, Rytro i Muszyna. Dotacja celowa będzie wynosić łącznie ponad 230 tys. zł. – Przedsięwzięcie to ma na celu stworzenie spójnej sieci tras rowerowych, przebiegających przez całe województwo i łączących główne ośrodki miejskie. Odcinek przebiegający przez Piwniczną, Rytro i Muszynę będzie służył mieszkańcom i turystom, a także promował aktywne zwiedzanie naszego malowniczego regionu – zaznaczył Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)