Warsztaty w terenie

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie zbiorowisk roślinnych. Wszystko za sprawą cyklu warsztatów terenowych, zorganizowanych przez tę jednostkę.
 
W trakcie trzech jednodniowych wizyt terenowych zaprezentowano i omówiono podgórskie i górskie ekstensywnie użytkowane łąki świeże w dolinie Wisłoki i w Bieszczadach, murawy kserotermiczne w dolinie Wiaru oraz traworośla i ziołorośla bieszczadzkich połonin.
 
Zajęcia prowadzili eksperci z Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
 
Na podstawie: http://rzeszow.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu