W cieniu okazałych drzew

Park w Chociwiu zyskał nowy blask. Dzięki zakończonej rewaloryzacji stał się miejscem przyjaznym, w którym można zarówno uprawiać sport, jak i odpocząć poprzez obcowanie z naturą. 29 czerwca br. odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania zrewitalizowanego parku, który od 1986 r. objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków.
 
 
Na terenie parku znajduje się 27 drzew uznanych za pomniki przyrody. Pierśnice okazałych lip, dębów, topoli białych, sosen wejmutek, kasztanowców białych i klonów pospolitych przekraczają niekiedy 100 cm!
 
 
pomnik
 
W ramach prac rewaloryzacyjnych w chociwskim parku powstały nowe ścieżki spacerowe oraz elementy małej architektury: fontanna, altana ogrodowa, pergole czy latarnie parkowe. Uzupełniono też drzewostan oraz nasadzono nowe krzewy, pnącza i żywopłoty. Wybudowano nawet boisko sportowe, a dla najmłodszych powstał plac zabaw.
 
 
Na podstawie: www.gdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu