Turystyka w zgodzie z przyrodą

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał zarządzenia dotyczące rezerwatu Sokole Góry. Pierwsze z nich określa zadania ochronne na tym obszarze, drugie zaś reguluje ruch turystyczny w taki sposób, aby chronić przyrodę.
 
Rezerwat Sokole Góry, który w 2013 r. obchodził 60-lecie powstania, jest popularnym celem wycieczek zarówno lokalnej społeczności, jak i turystów. Ze względu na urodę tego miejsca, na którą składają się m.in. bukowy las, runo leśne ze storczykami, ostańce skalne, a także ruiny zamku w Olsztynie, w 2007 r. Wojewoda Śląski podjął decyzję o udostępnieniu go do ruchu turystycznego. Niestety, kilka lat doświadczeń pokazało, że presja turystyczna jest zbyt silna, co prowadzi do dewastacji i zagraża przedmiotom ochrony Sokolich Gór.
 
W wyniku reorganizacji ruchu turystycznego zmienione zostały trasy ścieżki przyrodniczej oraz szlaku im. Barbary Rychlik. Bez zmian pozostał przebieg szlaków Orlich Gniazd oraz Dróżki Św. Idziego. Miejsca udostępnione do wspinaczki wytypowane zostały przy współpracy ze środowiskiem wspinaczy, reprezentowanym przez Polski Związek Alpinizmu. Przy ich wyznaczaniu kierowano się przede wszystkim ochroną walorów przyrodniczych oraz atrakcyjnością ostańców, stopniem wykorzystania skał przez turystów oraz ich lokalizacją. Znacząco zmienione zostały dotychczasowa zasady wejścia do jaskiń. Teraz, ze względu na konieczność ochrony tych obiektów, będzie to możliwe wyłącznie po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia, o które można wnioskować do RDOŚ-u w Katowicach.
 
Na podstawie: http://katowice.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu