turystyka w rezerwacie

Turystyka w rezerwacie nadal możliwa

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że zespół naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) przygotował ekspertyzę dotyczącą presji turystycznej na walory rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego.

Opracowanie sporządzono dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ).

Badania wskazują, że edukacja i turystyka w rezerwacie nadal możliwa

Warto przypomnieć, że omawiany rezerwat utworzony został w 1956 r. i – jak podaje GDOŚ – jest jednym z najstarszych i najcenniejszych rezerwatów przyrody w Polsce i Europie. Objęta badaniami naukowców z UAM forma ochrony przyrody, to obszar leśny, który zajmuje łączną powierzchnię 113,61 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, najliczniejszego stanowiska cisa pospolitego (Taxus baccata) na Niżu Polskim.

Jak informuje na swojej stronie internetowej GDOŚ, badaniami objęto faunę glebową oraz florę rezerwatu przyrody. Uzyskane obecnie wyniki porównano z wynikami analogicznych badań przeprowadzonych w 2010 r. Generalna Dyrekcja wskazuje, że na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy dostępnych danych nie stwierdzono negatywnego wpływu turystyki na florę ani faunę objętego obserwacją rezerwatu.

Oznacza to, że rezerwat przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego nadal będzie udostępniany dla celów edukacyjnych i turystycznych.
Sporządzenie ekspertyzy zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama