Trasa rowerowa w rezerwacie przyrody

Trasa rowerowa w rezerwacie przyrody

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) na swojej stronie internetowej poinformowała, że w Lidzbarku dokonano oficjalnego zakończenia inwestycji polegającej na urządzeniu i oznakowaniu trasy rowerowej wokół Jeziora Lidzbarskiego.

Wspomniany szlak rowerowy przebiega częściowo przez rezerwat przyrody Klonowo.

Oficjalne zakończenie przedsięwzięcia pn. „Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” miało miejsce 3 lipca br.

Trasa rowerowa w rezerwacie przyrody – dobry przykład godzenia ochrony przyrody z udostępnianiem turystycznym

W ramach projektu wykonano ośmiokilometrową rekreacyjną ścieżkę rowerową „singletrack”. Jest to trasa jednokierunkowa, a jej kręta i pofalowana charakterystyka ma dawać użytkownikom namiastkę tras górskich. Jak podaje GDOŚ, droga przeznaczona jest dla rowerzystów na każdym poziomie zaawansowania. Dodatkowo, na odcinkach prowadzonych po skarpie wykonano naturalne przeszkody: muldy i zakręty typu banda, a na odcinkach płaskich naturalne przeszkody terenowe: stos kłód czy złoże głazów. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonana została wiata wypoczynkowa o walorach punktu widokowego oraz stojaki dla rowerów.

Na odcinku ok. 1 km trasa rowerowa przebiega przez rezerwat przyrody Klonowo, po wyznaczonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie szlaku pieszo-rowerowym.

W ramach przeprowadzonej przez Gminę Lidzbark inwestycji, szlak w rezerwacie przyrody został zmodernizowany poprzez uzupełnienie powstałych ubytków kruszywem naturalnym.

Jak można przeczytać na stronie internetowej GDOŚ, jest to dobry przykład „godzenia potrzeb ochrony przyrody z udostępnieniem turystycznym, rekreacyjnym i edukacyjnym rezerwatu przyrody. Przyczynia się do kształtowania odpowiednich postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz ukierunkowuje ruch turystyczny jedynie do wyznaczonego szlaku, zmniejszając tym samym antropopresję na najcenniejsze ekosystemy rezerwatu”.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama