Teren wokół Dębu Bartek

Teren wokół Dębu Bartek zostanie zagospodarowany

Teren wokół Dębu Bartek w Zagnańsku zostanie zagospodarowany – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Urząd marszałkowski wskazuje, że powstanie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, parking, plac zabaw i strefa dla seniora. A wszystko to dzięki unijnemu wsparciu w wysokości prawie 2,2 mln zł. Andrzej Bętkowski, marszałek województwa oraz Renata Janik, wicemarszałek podpisali wczoraj (31 marca) umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody Dąb Bartek w gminie Zagnańsk”.

Teren wokół Dębu Bartek w Zagnańsku ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną

Dzięki projektowi realizowanemu przy wsparciu środków unijnych otoczenie Dębu Bartka zyska nowy blask, powstanie nowoczesna, przyjazna dla turystów przestrzeń, która łączyć będzie w sobie walory edukacyjne i krajoznawcze. Jestem przekonany, że przyczyni się to do popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju, a także będzie służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy Zagnańsk – mówi marszałek Bętkowski.

Teren wokół Dębu Bartek

Jak zaznacza UMWŚ, zakres projektu obejmuje wykonanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej z elementami infrastruktury edukacyjnej. Ustawione zostaną zatem m.in. tablice przedstawiające występujące na obszarze cenne gatunki roślin i zwierząt oraz multimedialne, edukacyjne z mapą gminy i ścieżkami rowerowymi. Zaplanowano także montaż urządzeń takich jak kompas, zegar słoneczny, a także wiatromierz, ksylofon i rury deszczowe oraz elementów małej architektury. Dodatkowo powstanie parking na 58 miejsc dla pojazdów osobowych, trzy miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz trzy miejsca autobusowe. Ponadto wykonany zostanie plac zabaw oraz strefa seniora.

Teren wokół Dębu Bartek z podniesionymi walorami turystyczno-edukacyjnymi

Przy okazji UMWŚ przypomina, że Dąb Bartek ma 28,5 m wysokości i 13,4 m obwodu mierzonego przy ziemi. Jego imponujące rozmiary i niemniej imponująca historia sprawiają, że jest on są stałym punktem odwiedzin na trasie turystycznej naszego regionu.

W gminie Zagnańsk jest wiele niezwykle ciekawych miejsc, jak choćby ruiny pieca w Samsonowie, czy kamieniołom, w którym odkryto ślady tetrapoda, ale właśnie przede wszystkim do „Bartka” każdego roku, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, przyjeżdżają wycieczki nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale z całej Polski. To bardzo dobre miejsce do edukowania młodych ludzi, uczenia ich szacunku dla przyrody, dlatego bardzo się cieszę, że dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podniosą się walory tego miejsca, że zyska ono nowy wymiar – podkreśla wicemarszałek Janik.

Teren wokół Dębu Bartek zostanie zagospodarowany z unijnym dofinansowaniem

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody Dąb Bartek w gminie Zagnańsk”realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF”. Wydatki zaplanowane w jego ramach to ogółem 3,29 mln zł (z czego wydatki kwalifikowalne to 2,565 mln zł). Dofinansowanie unijne zamknęło się w kwocie 2,18 mln zł – informuje UMWŚ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl i fot. UMWŚ