tablice ostrzegawcze przy rezerwacie przyrody.

Tablice ostrzegawcze przy rezerwacie przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) poinformowała, że wzdłuż szlaku pieszego biegnącego przy granicy rezerwatu przyrody Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego ustawione zostały tablice ostrzegawcze.

Inicjatywa ta została podjęta po tym, jak w listopadzie ubiegłego roku w mediach pojawiła się informacja o niebezpiecznie wyglądającej szczelinie na jednaj ze skał we wspomnianym rezerwacie przyrody. Na zagrożenie uwagę zwróciła osoba odwiedzająca rezerwat.

RDOŚ w Rzeszowie ustawiła tablice ostrzegawcze przy rezerwacie przyrody

Regionalna dyrekcja zaznacza, że po pozyskaniu informacji o możliwym zagrożeniu pracownicy tego organu środowiska niezwłocznie udali się do rezerwatu by zweryfikować tę informację.

Na miejscu ustalono, że rzeczywiście na skale zwanej Prządką-Matką znajduje się pęknięcie przy oknie skalnym. Lecz jak wskazuje RDOŚ pęknięcie to nie pojawiło się nagle. Jest ono bowiem widoczne już na zdjęciach z lat 90. XX w. Zresztą już wówczas zostało ono zabezpieczone.

Jednak dla uświadomienia turystom ewentualnego niebezpieczeństwa, ze środków RDOŚ zakupione zostały tablice ostrzegawcze. Znajduje się na nich napis: „Uwaga! Spadające odłamki”. Tablice te zostały zamontowane wzdłuż szlaku pieszego biegnącego przy granicy rezerwatu.

Przy okazji RDOŚ przypomina, że wchodzenie na teren rezerwatu i wspinanie się na skały są naruszaniem zakazów, które obowiązują na terenie rezerwatu przyrody. Tymczasem do regionalnej dyrekcji w Rzeszowie często docierają informacje o podejmowaniu zabronionych aktywności w rezerwacie. Tego typu działania niestety szkodzą substancji przyrodniczej rezerwatu. Dlatego RDOŚ apeluje: „Bądźmy odpowiedzialni i pozwólmy cieszyć się pięknem tych form skalnych następnym pokoleniom”.

Na podstawie rzeszow.rdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Rzeszowie