Subregionalna Trasa Rowerowa

Subregionalna Trasa Rowerowa powstanie w Pomorskiem

Powstanie Subregionalna Trasa Rowerowa – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Trasa ma się stać elementem międzynarodowej sieci tras EuroVelo.

Trzydziestu samorządowców z Pomorza podpisało list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Subregionalnej Trasy Rowerowej. Ma to być szlak rowerowy, biegnący w centralnej części województwa pomorskiego. Wkomponuje się on w planowaną międzynarodową trasę wiodącą z Berlina do Tallina. Będą też połączenia z istniejącymi trasami EuroVelo 9 i 10. 2 lipca br. w Kościerzynie podpis pod listem złożył także Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Subregionalna Trasa Rowerowa przez dawne nasypy kolejowe

Samorządowcy zobowiązali się do współpracy przy realizacji, utrzymaniu i promocji długodystansowej trasy rowerowej. Ma ona zostać przygotowana na podstawie Koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych w centralnej strefie województwa pomorskiego. Projekt powstał na zlecenie województwa pomorskiego.

Nowa Subregionalna Trasa Rowerowa obejmować będzie południowe Kaszuby, Kociewie, Powiśle i Żuławy. Poprawi atrakcyjność turystyczną regionu, dzięki czemu sezon turystyczny przedłuży się poza miesiące letnie. Oprócz wartości turystycznej i rekreacyjnej, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości związanej z obsługą turystów rowerowych. – Trasa prowadzić będzie w dużej części dawnymi nasypami kolejowymi, co z pewnością wpłynie na jej walory krajobrazowe. Dużym atutem jest to, że przebieg obejmuje aż cztery pomorskie subregiony: Kaszuby, Kociewie, Żuławy i Powiśle. Zatem rowerzyści przemierzając całość szlaku będą mogli doświadczyć tej różnorodności kulturowej i krajobrazowej naszego województwa. Liczymy też, że w przyszłości uda się wpisać ją w europejską sieć Euro Velo. Jesteśmy po uzgodnieniach z sąsiednimi województwami: ze strony województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego będzie zachowana kontynuacja trasy – tłumaczy Michał Bieliński z Departamentu Turystki UMWP.

Jak podaje UMWP, szlak rowerowy wkomponuje się w planowaną międzynarodową trasę wiodącą z Berlina do Tallina, przebiegającą przez pięć państw: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Łączyć się będzie także z trasami EuroVelo 9 i 10. W przyszłości ma stać się elementem europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo.

Do końca tego roku przygotowane i sprecyzowane zostaną: analiza finansowa tego przedsięwzięcia oraz standardy rowerowe. Planowane jest także umieszczenie projektu w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWP

rys. Departament Turystyki UMWP. Przebieg Subregionalnej Trasy Rowerowej wraz z wariantami tras powiązanych oraz alternatywnych.