Stary Kolejowy Szlak

Stary Kolejowy Szlak – prawie 30 mln zł na rozbudowę

Stary Kolejowy Szlak (SKS) zostanie rozbudowany. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) przekazał informacje o rozpoczęciu budowy długo oczekiwanego odcinka SKS. Między Złocieńcem a Wałczem powstaną 34 km nowych dróg rowerowych. Dodatkowo 18 km zostanie oznakowanych. – Prace zaplanowane są na 15 miesięcy. Ich koszty to prawie 30 mln zł. Dzięki takim inwestycjom Pomorze Zachodnie ma najlepszą sieć tras rowerowych w Polsce – stwierdził Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

Stary Kolejowy Szlak – kilkadziesiąt kilometrów nowych ścieżek rowerowych

Zdaniem UMWZ, inwestycja, która przez ponad rok będzie realizowana na północ od Wałcza, to ważny odcinek SKS-u. To długodystansowa trasa, prowadząca znad morza (Kołobrzeg, Mielno) przez Karlino, Połczyn-Zdrój, Białogard do Złocieńca. Trasa jest systematycznie „wypełniana” nowymi odcinkami oznakowanych ścieżek rowerowych – zaznaczył UMWZ. Gminy zaangażowane w projekt nierzadko wyposażają szlak w dodatkową infrastrukturę turystyczną, np. ławki, wiaty, tablice informacyjne i edukacyjne.

– Pomorze Zachodnie ma najlepszą w Polsce sieć tras rowerowych. Planowaliśmy 1100 km długodystansowych szlaków, ale już zaczynamy kolejny etap ich rozbudowy o blisko 500 kmMiędzy Złocieńcem a Wałczem, w ramach rozpoczętego właśnie zadania, zbudowane zostaną prawie 34 km nowych ścieżek rowerowych i dodatkowo ok. 17,7 km szlaku zostanie oznakowane. Prace zaplanowane są na 15 miesięcy, a ich koszt to niemal 30 mln zł – powiedział wicemarszałek Sobieraj.

Turystyka rowerowa – specjalność regionu

– Rozpoczynamy długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję. Bardzo się cieszymy, że już jesienią przyszłego roku będziemy wszyscy mogli przez te piękne tereny przejechać nową ścieżką rowerowąJest to kolejny duży projekt związany z rozbudową infrastruktury turystycznej. Sieciujemy nasze trasy rowerowe. Tworzą one spójną całość. W najpiękniejsze zakątki regionu można dojechać na dwóch kółkach. Pomorze Zachodnie jest regionem turystycznym, a turystyka rowerowa stała się naszą specjalnością. Korzystają z tego mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, samorządy – podkreśliła Anna Bańkowska, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i samorządowcy przypomnieli, że omawiana inwestycja startuje z poślizgiem. Niestety oferty składane przez wykonawców w pierwszym i drugim przetargu znacznie przekraczały budżet inwestycji – dodał UMWZ. Dopiero trzeci przetarg pozwolił wybrać wykonawcę. Zrealizuje on roboty budowlane za ponad 28,8 mln zł – poinformował UMWZ.

W ramach rozpoczętej właśnie inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Połczyńskiej z Cieszyńską w Złocieńcu. Projekt zakłada również remont nawierzchni alejek w Parku Żubra w Złocieńcu i rozbudowę drogi w Bobrowie w gminie Złocieniec. Jego elementem jest również budowa drogi dla rowerów na odcinku Wierzchowo – Kłębowiec – Wałcz.

Stary Szlak Kolejowy – turystyczny symbol Pomorza Zachodniego

Jak stwierdził UMWZ, Stary Szlak Kolejowy to jedna z głównych długodystansowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego. I tak, jak inne duże infrastrukturalne projekty, powstaje etapami. W lipcu br. zakończone zostały prace budowlane prowadzone w etapie III. Dwa odcinki inwestycyjne, czyli całkowicie nowe drogi rowerowe, powstały między Karlinem i DK6 a miejscowościami Żeleźno i Wronie Gniazdo. W tym roku rozpoczął się też IV etap budowy SKS, a dokładniej budowa odcinków Redlino – Białogard i Bezpraw – Karlino. Trwa też procedura przetargowa na etap V, w którym mają powstać albo zostać oznakowane brakujące odcinki w gminach: Świdwin, Połczyn-Zdrój i Białogard. Blisko 12-kilometrowy odcinek powstanie między miejscowościami Smardzko i Wardyń. W samym Białogardzie nowa droga rowerowa będzie miała długość blisko 1,2 km.

Stary Kolejowy Szlak prowadzi znad morza na Pojezierze Wałeckie. Rowerowi turyści dojadą z Kołobrzegu lub Mielna do Karlina, Połczyna-Zdroju, Białogardu, Złocieńca, Wałcza i dalej w kierunku Piły.

Urząd marszałkowski wspomniał, że szlak prowadzi głównie po starotorzach dawnych linii kolejowych. Oprócz walorów sentymentalnych taka rowerowa podróż jest przede wszystkim łatwa i przyjemna – podkreśla UMWZ. Dawne nasypy kolejowe zapewniają piękne widoki, a podjazdy na wzniesienia są łagodne. Po drodze zobaczyć można zabytki (pałace, kościoły), dawne dworce kolejowe, urokliwe wiejskie osady. I przede wszystkim odpocząć na łonie natury, nad pięknymi akwenami – zachwala UMWZ.

Trasy rowerowe dzięki funduszom unijnym

Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego powstaje dzięki funduszom unijnym. Dotychczasowe zadania były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Nowe zadania wchodzą do nowego programu finansowania z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

Na podstawie: wzp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu