Słupki z kodami QR

Słupki z kodami QR – mazowieckie rezerwaty z aplikacją dla zwiedzających

W ramach realizacji projektu pn. „Mazowieckie rezerwaty przyrody” na ścieżkach dydaktycznych w rezerwatach przyrody „Królewskie Źródła” (na terenie Nadleśnictwa Kozienice) i „Krępiec” (na terenie Nadleśnictwa Zwoleń) zostały zamontowane słupki z kodami QR i tablice edukacyjne. Jak zaznacza Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP), projekt Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) zakłada możliwość zwiedzania w ten sposób wszystkich udostępnionych społeczeństwu rezerwatów przyrody w woj. mazowieckim.

Projekt pn. „Mazowieckie rezerwaty przyrody” jest realizowany od 2018 r., a Lasy Państwowe, jako podmiot zarządzający terenem, udostępniają go na potrzeby przedsięwzięcia. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW).

Słupki z kodami QR w ramach projektu pn. „Mazowieckie rezerwaty przyrody”

Jak zaznacza RDLP, powołując się na informacji przedstawione na stronie RDOŚ-u, „Aplikacja mobilna Mazowieckie rezerwaty przyrody w pierwszej fazie obejmie 20 rezerwatów, a docelowo znajdą się w niej informacje o wszystkich 189. Aplikacja ułatwi poznanie cennych przyrodniczo zakątków województwa mazowieckiego. Korzystając z niej można będzie szybko wytyczyć trasę dojazdu do wybranego rezerwatu, dowiedzieć się kiedy i w jakim celu został utworzony, jakie elementy przyrodnicze w największym stopniu wpływają na jego wartość, gdzie znajdują się szlaki i miejsca udostępnione do ruchu itp.”.

Słupki z kodami QR

„Zastosowane rozwiązania pozwalają w ciekawy sposób pogłębić wiedzę dotyczącą różnych zagadnień przyrodniczych oraz tych dotyczących konkretnie rezerwatu >>Źródło Królewskie<<. By skorzystać z nowej funkcjonalności należy mieć zainstalowaną aplikację mobilną >>Mazowieckie rezerwaty przyrody<<, która umożliwia sczytanie kodów QR, a także zawiera inne interesujące rozwiązania dla użytkowników w różnym wieku m.in.; quizy, gry itp. Zachęcamy Państwa do korzystania z zamontowanych tablic z kodami QR, które naszym zdaniem doskonale uzupełniają dostępną na ścieżce infrastrukturę edukacyjno-informacyjną i są odpowiedzią na potrzeby turystów ceniących nowoczesne rozwiązania” – podkreśla Paulina Plewka na stronie internetowej Nadleśnictwa Kozienice.

Słupki z kodami QR, czyli co aplikacja daje turystom?

Jak podaje RDLP, korzystanie z aplikacji umożliwia wytyczenie trasy dojazdu do wybranego rezerwatu i uzyskanie informacji o tym kiedy i w jakim celu rezerwat został utworzony, a także jakie elementy przyrodnicze w największym stopniu wpływają na jego wartość. Aplikacja zawiera również informacje o tym, gdzie znajdują się szlaki i miejsca udostępnione do ruchu itp., a ponadto: grę memory dla najmłodszych, quiz przyrodniczy,

trójwymiarowe obiekty rozszerzonej rzeczywistości (możliwość zrobienia zdjęcia np. z wirtualną rzekotką lub nietoperzem) i liczne zdjęcia rezerwatu. Dostępna jest także opcja odsłuchania głosów ptaków występujących w danym rezerwacie – dzięki temu może się rozpocząć podróż ornitologiczna. Jak dodaje RDLP, uruchomienie mapy rezerwatu z widocznymi szlakami ułatwi poruszanie się wyłącznie w miejscach udostępnionych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie Paulina Plewka, fot. Łukasz Gregorczyk