Ostoja Konika Polskiego

Ścieżka przyrodnicza „Ostoja Konika Polskiego”

Jak zaznacza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW), „Ostoja Koników Polskich” to atrakcja przyrodnicza, jedyne miejsce ich hodowli rezerwatowej na Dolnym Śląsku. Stado koników brykające po okolicznych łąkach i lasach liczy 68 sztuk. Aby edukować odwiedzających Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Nadleśnictwo Milicz przy pomocy finansowej WFOŚiGW przygotowało specjalną ścieżkę przyrodniczą pn. „Ostoja Koników Polskich”, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym żyje ten gatunek.

Ścieżka przyrodnicza „Ostoja Konika Polskiego” w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy

Na trasie o długości 1,2 km umieszczono tablice i interaktywne zestawy edukacyjne prezentujące świat przyrody, w której żyją półdzikie konie. Ścieżka warta jest około 50 tys. zł, w tym dotacja z Funduszu wyniosła blisko 30 tys. złotych – mówi Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Ostoja Konika Polskiego

Dolnośląski WFOŚiGW informuje, że interaktywne zestawy ekoedukacyjne wciągają odwiedzających w wir przyrodniczych łamigłówek i zabaw. Szczególną atrakcją nowej ścieżki jest przestrzenny model z przekrojem mrowiska. Warto również zwrócić uwagę, że w pobliżu ścieżki są stanowiska chronionego gatunku owada Kozioroga dębosza na stuletnich dębach. – Lasy Państwowe udostępniają lasy turystom, wyznaczają ścieżki na których można aktywnie wypoczywać i poznawać przyrodę. Las ma pozytywny wpływ na zdrowie, jest miejscem relaksu i odpoczynku, zarówno fizycznego i psychicznego – mówi Janusz Łabuda, Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz. Tematyka tablic i zestawów edukacyjnych to m.in.: „Koniki Polskie” „Jak rośnie las”, „Co w trawie piszczy – mrowisko i jego mieszkańcy”, „Kozioróg dębosz”, „Daglezja zielona”. Pierwsza z wymienionych tablic opisuje historię gatunku koni zasiedlających polskie i dolnośląskie lasy, a pozostałe zestawy zawierają opisy gatunków drzew obcego pochodzenia rosnących w naszych lasach, a także zagrożeń jakie powodują dla rodzimej przyrody. Z kolei zestaw edukacyjny „Tropy” pomoże rozpoznawać gatunki zwierząt na podstawie pozostawianych przez nie śladów.

Organizatorzy ścieżki planują, że w ciągu roku szlak odwiedzi ok. 3 tys. osób.

Koniki polskie – potomkowie tarpanów

Koniki Polskie są jedyną rodzimą prymitywną rasą koni, wywodzącą się bezpośrednio od wymarłych, dzikich koni tarpanów. Jeszcze w XVIII w. można było spotkać je na lesistych terenach Polski, Litwy i Prus. Koniki na terenie nadleśnictwa Milicz przebywają na otwartej przestrzeni, a opieka nad nimi ogranicza się do podawania siana w zimie. Ostoja w Dolinie Baryczy uczestniczy w „Programie hodowli zachowawczej koników polskich”. Prowadzone są tu badania przez pracowników i studentów weterynarii z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem programu jest zachowane rasy i jej pierwotnych cech odziedziczonych po tarpanach.

Ostoja Konika Polskiego

Szczególne zalety koników polskich to: dobre zdrowie, płodność, niewybredność pokarmowa, odporność, wytrwałość i łagodne usposobienie. Koniki są wykorzystywane do pielęgnacji krajobrazu jako „naturalne kosiarki”. Zwierzęta z uwagi na swoją łagodność i inteligencję uczestniczą w zajęciach z hipoterapii i są wykorzystywane do pracy z dziećmi. Takie zajęcia są prowadzone również w Dolnie Baryczy – wylicza WFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu