Schronisko do przebudowy

Schronisko do przebudowy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (UMWP) poinformował, że przebudowane i rozbudowane zostanie schronisko na Połoninie Wetlińskiej.

Roboty zostaną dofinansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ochrona różnorodności biologicznej i schronisko do przebudowy

Cieszę się, że schronisko na Połoninie Wetlińskiej zyska nowe oblicze. Wsparcie udzielane Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu jest dobrym przykładem synergii między działaniami na szczeblu regionalnym a rządowym „Programem dla Bieszczad”. Park w obecnej perspektywie finansowej korzystał już z funduszy Unii Europejskiej i realizuje szereg wartościowych projektów, które mają przede wszystkim za cel ochronę bioróżnorodności i rozwój zrównoważonej turystyki oraz edukację. Ten projekt z pewnością podniesie atrakcyjność bieszczadzkich połonin – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa.

W ramach projektu nastąpi rozbudowa obiektu schroniska, w którym będzie stacjonować Straż Parku Narodowego. Jak zaznacza UMWP, głównym celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej przed negatywnym oddziaływaniem turystyki, bowiem w schronisku znajdzie się posterunek Straży Parku Narodowego, nadzorującej ruch turystyczny na szlakach i ścieżkach. Projekt będzie realizowany do maja 2021 r.

Urząd marszałkowski podaje, że „Chatka Puchatka” jest najwyżej położonym obiektem w Bieszczadach Zachodnich (na 1228 m. n.p.m.) i jednocześnie w całym województwie podkarpackim. Obiekt przeznaczony jest dla turystów indywidualnych i grup z licencjonowanymi przewodnikami Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz lokalnej społeczności – młodzieży z powiatów „bieszczadzkich”.

Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 3,7 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu w wysokości 2,3 mln zł. Umowę o dofinansowanie projektu renowacji schroniska podpisali marszałek Ortyl i Ryszard Prędki, dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Na podstawie www.podkarpackie.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama