turystykę kajakową

Rozwiną turystykę kajakową w Szczecinie Dąbiu

Szczecin ogłosił przetarg na projekt i prace budowlane, w ramach których powstanie Zespół przyrodniczo-rekreacyjny „Przylądek Czterech Szkieletów”. Termin nadsyłania ofert mija 14 grudnia br.

W ramach przedsięwzięcia – jak podaje Urząd Miasta Szczecin (UM) – na terenie Sadlińskich Łęgów w Szczecinie Dąbiu, powstanie pięć zakątków kajakowych.

W Szczecinie stawiają na turystykę kajakową

Pierwszy z nich – Zakątek Jeziorna – zlokalizowany będzie na terenie Sadlińskich Łęgów ok. 200 m od ujścia strugi Chełszcząca do jeziora Dąbie. Przeznaczony będzie zarówno dla kajakarzy jak i użytkowników ścieżek rowerowo-rolkowych. Zakątek ma mieć charakter „leśnego parkingu” – jako miejsce otwarte z zadaszonymi ławami do siedzenia, usytuowanymi przy placu manewrowym przeznaczonym na potrzeby rozładunku sprzętu wodnego – kajaków, a także jako punkt krótkiego wypoczynku dla użytkowników tras rowerowo – rolkowych. W części wodnej wprowadzone zostaną elementy umożliwiające wodowanie kajaków (slip) oraz usytuowany zostanie pomost cumowniczy dla kajakarzy. Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do czterech kajaków.

Drugi obiekt, to Zakątek Płońska Kępa. Będzie on zlokalizowany w części wodnej, przybrzeżnej cypla Płońska Kępa. Niedostępny od strony lądowej. Przeznaczony będzie dla użytkowników małych jednostek pływających – głównie kajakarzy. Również ten zakątem ma mieć charakter „leśnego parkingu” i być miejscem krótkiego wypoczynku na szlaku wodnym. Elementy wyposażenia zakątka to pomost cumowniczy usytuowany prostopadle do nurtu wody, zadaszony stół z siedziskami, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, oznakowanie nawigacyjno-informacyjne oraz drabinka zejściowa do wody. Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do ośmiu kajaków.

Z kolei Zakątek Sadlińskie Łęgi zlokalizowany będzie w części przybrzeżnej jeziora Dąbie, najdalej na północ wysuniętego cypla Sadlińskie Łęgi. Będzie dostępny drogą wodną. Obiekt przeznaczony dla kajakarzy zostanie zaprojektowany w charakterze „leśnego parkingu” jako miejsce krótkiego wypoczynku na szlaku wodnym, w formie pomostu cumowniczego. Na zakątek składać się będą pomost cumowniczy usytuowany prostopadle do nurtu wody, pomost dojściowy, pomost rekreacyjny, zadaszony stół z siedziskami, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, oznakowanie nawigacyjno-informacyjne oraz – drabinka zejściowa do wody. Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do ośmiu kajaków.

Przedostatni obiekt, to Zakątek Trzebuskie Łęgi. Powstanie on w północnej części Sadlińskich Łęgów, nieopodal granicy administracyjnej miasta Szczecin z gminą Goleniów. Przeznaczony będzie zarówno dla kajakarzy jak i użytkowników ścieżek rowerowo-rolkowych. W części lądowej zostanie zaprojektowany jako miejsce krótkiego wypoczynku z wydzieloną częścią rekreacyjną. Usytuowany z uwzględnieniem uwarunkowań naturalnych, w miejscu od wielu lat wykorzystywanej przez okolicznych mieszkańców „dzikiej plaży”. W części wodnej znajdzie się pomost cumowniczy dla kajakarzy. Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do ośmiu kajaków.

I ostatni z obiektów, to Zakątek Chełszcząca. Ma on powstać na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie wału przeciwpowodziowego, ok. 200m ma północ od ujścia strugi Chełszcząca do jeziora Dąbie. Przeznaczony będzie, zarówno dla kajakarzy, jak i użytkowników ścieżek rowerowych. Zaprojektowany zostanie jako obiekt krótkiego wypoczynku z wydzielonym miejscem na ognisko. Również ten zakątek przeznaczony będzie do cumowania maksymalnie ośmiu kajaków.

Zakątki turystyki kajakowej w 260 dni

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: 260 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w tym 125 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Warto dodać, że projekt pn. „Zespół przyrodniczo-rekreacyjny »Przylądek Czterech Szkieletów«” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. pixabay.com

 

reklama