Rozmowy na temat Cyklostrady Dolnośląskiej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) poinformował w ubiegłym tygodniu, że kontynuowane są rozmowy z samorządowcami na temat Cyklostrady Dolnośląskiej. W nadesłanej informacji wskazano, że odbyły się cztery spotkania. Dotyczyły one współfinansowania tego projektu przez gminy, na terenie których znajdą się poszczególne trasy. Na podpisanie porozumień zdecydowały się już gminy Bogatynia i Wińsko – dodał UMWD.

Proponowane porozumienie dla Cyklostrady

Proponowane porozumienie przewiduje, że prace projektowe dla poszczególnych odcinków Cyklostrady Dolnośląskiej będą po połowie finansowane przez Województwo Dolnośląskie i gminy. Do tej pory rozmowy dotyczyły czterech tras: Trasy Doliny Bobru, Trasy Doliny Baryczy, Trasy Doliny Nysy Łużyckiej i Trasy Miedzianej.

Pierwsze porozumienie podpisała gmina Bogatynia i dotyczyło ono współfinansowania projektu Trasy Doliny Nysy Łużyckiej. To trasa, która liczy 64 km i przebiegać będzie przez Porajów, Bogatynię, Zgorzelec, Pieńsk i Prędocice. Przez samą Bogatynię przebiega 16 km i to właśnie na ten odcinek zostało podpisane porozumienie – zaznaczył UMWD.

Wsparcie finansowe dla projektu zadeklarowała też gmina Wińsko. Podpisała ona porozumienie w sprawie utworzenia fragmentu Trasy Miedzianej, która liczy 107 km długości. Przebiegać będzie ona przez Przemków, Chocianów, Lubin, Ścinawę, Wąsosz i Wodniki. Gmina Wińsko ma współfinansować odcinek Trasy Miedzianej o długości 19 km.

Ku powstaniu Cyklostrady Dolnośląskiej

Te porozumienia to niezmiernie ważny krok ku powstaniu Cyklostrady Dolnośląskiej, czyli największej inwestycji rowerowej w regionie. Cały projekt mamy nadzieję zrealizować we współpracy z gminami w ciągu najbliższych lat. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy już postanowili wziąć udział w tworzeniu konkretnych tras – powiedział Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Bez współpracy samorządów nie będziemy w stanie zrealizować całej inwestycji. Zatem dziękuję wójt gminy Wińsko – Jolancie Krysowatej-Zielnicy oraz burmistrzowi Bogatyni – Wojciechowi Dobrołowiczowi za tę ważną dla mieszkańców deklarację – dodał.

Cyklostrada Dolnośląska to – jak wyjaśnił UMWD – duży system tras rowerowych, które nie tylko pozwolą mieszkańcom regionu na aktywny wypoczynek i bezpieczne uprawianie sportu. Poprawią także dostępność transportową regionu, zintegrują istniejące już drogi rowerowe i powiążą je z dolnośląską siecią kolejową. Projekt oparty jest o sieć głównych tras rowerowych, obejmujących zasięgiem cały region. Drogi rowerowe przewidziane w tym projekcie będą się łączyć również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Łączna długość głównych tras Cyklostrady wyniesie ponad 2 tys. km.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu