Rozbudowa infrastruktury turystycznej

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w pobliżu Odry

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w pobliżu Odry, ochrona obszarów przyrodniczych oraz promocja turystyki wodno-rowerowej – to najważniejsze cele projektu realizowanego przez gminy Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice i Chocianów. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna (SRS), a jego koszt przekracza 37 mln zł – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD).

Inwestycja, o której dziś mówimy jest projektem kompleksowym, który za sprawą ścieżek rowerowych, szlaku odrzańskiego oraz linii kolejowych doskonale połączy dolnośląskie gminy i podkreśli walory turystyczne mniejszych, ale również atrakcyjnych miejsc w naszym regionie – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej – nowe przystanie i szlak rowerowy

Liderem projektu jest SRS, które zrzesza ponad 60 samorządów z terenu Dolnego Śląska. W ramach inwestycji w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym zbudowane zostaną pasażerskie przystanie żeglarskie na Odrze. Każda z nich będzie dysponowała miejscami postojowymi dla jachtów, łodzi motorowych i kajaków. Powstanie też nowy szlak rowerowy o długości 100 km, umożliwiający bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi portami. Ścieżki rowerowe połączą odcinki: Wołów – Lubiąż, Wielowieś – Ścinawa, Wielowieś – Prochowice i Chocianów – Szklary Dolne. Tereny przewidziane w projekcie pod ścieżki rowerowe to przede wszystkim nasypy zlikwidowanych i nieczynnych linii kolejowych z usuniętą infrastrukturą.

W obliczu trudności wynikających z trwającej pandemii koronawirusa, lockdownów i innych ograniczeń, coraz więcej osób poszukuje możliwości obcowania z naturą i odpoczynku na świeżym powietrzu. Nasz projekt łączy dolnośląskie samorządy i pomaga wykorzystać ich potencjał turystyczny – dodaje Michał Rado, Prezes SRS.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej by chronić obszary przyrodniczo cenne

Urząd marszałkowski zaznacza, że brak odpowiedniej infrastruktury na terenach cennych przyrodniczo może prowadzić do niekontrolowanego ruchu turystycznego, a to wiąże się z wysokim ryzykiem degradacji tych obszarów. Odpowiedzialnie prowadzona polityka ochrony środowiska przyrodniczego powinna jednocześnie kanalizować ruch turystyczny na atrakcyjnych terenach przy jednoczesnym chronieniu ich od zniszczenia.

Dzięki temu projektowi gmina Chocianów będzie mogła wybudować ścieżkę włączającą nas w sieć dróg rowerowych w regionie. Dodatkowo, dzięki inwestycjom kolejowym samorządu województwa będziemy mogli w pełni wykorzystać nasz potencjał turystyczny – podkreśla Tomasz Kulczyński, burmistrz Chocianowa.

Obszar objęty projektem realizowanym przez samorządy Ścinawy, Wołowa, Brzegu Dolnego, Prochowic i Chocianowa to tereny niezwykle atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Są wśród nich obszar NATURA 2000 „Łęgi Odrzańskie”, obszary chronionego krajobrazu „Lasy Chocianowskie” i „Dolina Odry” oraz użytek ekologiczny „Korytarz Mierzowice” – wylicza UMWD.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej za ponad 37 mln zł

Nasza inwestycja umożliwi udostępnienie perły architektury, jakim jest wspaniały klasztor cysterski w Lubiążu. Myślimy także o kolejnych inwestycjach rowerowych w kierunku Prusic i Stawów Milickich. Dziękuję za to przedsięwzięcie marszałkowi sejmikowi i Stowarzyszeniu bo bez Was tej inwestycji by nie było – mówi Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 37 mln zł, a unijne dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego sięgnie 32 mln zł. Planowany czas zakończenia inwestycji to koniec września 2023 r. Wynoszący 15% wkład własny do projektu zapewniają jego lider – Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna oraz partnerzy, czyli samorządy Ścinawy, Wołowa, Brzegu Dolnego, Prochowic i Chocianowa.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej

Dziękuję wszystkim partnerom za zaangażowanie. Mamy już większość pozwoleń na budowę, co pozwala nam przystąpić do rozmów o realizacji inwestycji, tak aby zakończyć je terminowo – mówi Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy.

Przystań w Brzegu Dolnym została zaprojektowana na odcinku rzeki przebiegającym przez miasto. Dzięki temu kolejny fragment nabrzeża Odry zostanie udostępniony mieszkańcom. Nowa przystań powstanie w sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego, czyli okolicy niezwykle atrakcyjnej pod względem turystycznym – dodaje Paweł Pirek, burmistrz Brzegu Dolnego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWD

Partner Portalu

Partner Portalu